СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина II, брой 2, март 2005

Кофражни системи

Кофражни системи

Строителството на монолитни железобетонни конструкции и свързаната с това потребност от кофраж става все по-актуално напоследък. Ето защо на пазара се появяват все повече производители на кофражи както с различно качество, така и на най-разнообразни системи и механизми.

Кофражната система осигурява качествена подготовка на работата на строителната площадка, максимално увеличава техническата и икономическата ефективност от кофражните работи. Важно е да отбележим, че кофражната система гарантира до голяма степен и безопасността на предстоящите строителни работи.
Добрата кофражна система дава възможност да се изготвят конструкции с различни форми и размери. Стойността на такава система налълно е оправдана: при ниска трудоемкост тя се отличава с високо качество.
Предлагаме ви преглед на някои използвани у нас марки кофражни системи на български и западни проиводители.

КОФРАЖНА ТЕХНИКА
Кофражна техника - Пловдив е създадена през 1971 година. Фирмата разработва, проектира и произвежда няколко кофражни системи за изпълнение на сгради и съоръжения от монолитен железобетон, а също така подпорни и фасадни скелета, подвижни работни платформи, телескопични подпори.
Кофражна система Универсал
Кофражът тип Универсал е най-широко разпространената и известна в България кофражна система. Тя е подходяща за кофриране на фундаменти, колони, стени с прав или криволинеен контур, самостоятелни греди и плочи. Освен в жилищното строителство кофражът тип Универсал се използва и при промишленото, хидротехническото и транспортно строителство.
Основните елементи на тази кофражна система са модулни стоманени платна с различни размери (от 2500 х 500мм до 500 х 100мм). Теглото на кофражните платна позволява да се работи на ръка. В комплекта кофраж Универсал влизат вътрешни и външни ъглови платна, както и различни видове компенсатори. Това дава възможност кофрирането на всякакви елементи, при най-точно спазване на проектните размери на конструкцията. Предвидени са стабилизатори за прецизно вертикализиране на кофража, както и конзола за безопасно бетониране на кофрирания елемент на работната площадка, при спазване на всички правила за ТБОТ. Кофражните платна се съединяват посредством щифтове и клинове. При наличие на кран на строителната площадка кофражните платна могат предварително да се окрупнят с болтови връзки. Срещуположните платна се свързват със стоманени ленти (свръзки), които остават в бетона или с шпилки Ø 16, които минават през дистанционни втулки от PVC-тръби.
Комбиниран кофраж за стени (Комби)
Комбинираният кофраж е типичен образец на едроплощните кофражи с широко приложение и употреба. Конструкцията на кофражното платно представлява комбинация от стоманени профили (ребра), обшити с хидрофобен шперплат и носещи профили или ферми. Ребрата са направени от студеноогънат перфориран профил 100, а носещите греди са съставени от сдвоени профили 100, 200 или ферми с ширина 700 мм, откъдето кофражът получава името си Комби 10, Комби 20 или Комби 70. Различните видове кофраж Комби се използват в зависимост от особеностите на кофрираните повърхности. Дължините на носещите ферми са 1500, 2750 и 3000 мм, като системата дава възможност да бъдат наставяни по височина. Размерът на кофражното платно по дължина е практически неограничен, но обикновено не превишава 6 метра. Транспортирането на кофража тип Комби в района на строителната площадка става с кран и специално поставени за целта транспортни скоби.
Свързването на противоположните платна се осъществява с помощта на шпилки с бързозавиващи се гайки, минаващи през дистанционни пластмасови втулки. Прецизната вертикалност на кофража се постига посредством вертикализатори, закрепени в долната част на фермите. Комбинираният кофраж намира широко приложение при строителството на жилищни, обществени, медицински сгради, хотели и други. Използва се при изпълнение на конструкции в инженерното строителство.
Комбиниран кофраж за плочи
За кофриране на хоризонтални конструкции с големи размери в жилищното, общественото, промишленото и инженерното строителство фирмата е разработила комбиниран кофраж за плочи - кофражни маси или т.нар. “чекмеджета”. Кофражната повърхност представлява обшита с хидрофобен шперплат метална скара от перфориран профил 100 за напречни ребра и двоен профил 200 за надлъжни носещи греди. Носещата конструкция на кофражната маса е леко подпорно скеле, състоящо се от метални тръбни “Н”- рамки с фиксирана широчина от 1500мм и височина 1200мм и 1800мм. Посредством съединители “Н”- рамките могат да се комбинират и наставят по височина, в зависимост от нуждите на изпълнявания обект. Пространствено “Н”-рамките се обединяват в кули посредством хоризонтали и диагонали. Телескопичните елементи в долния край на кулата позволяват прецизното регулиране на височината на конструкцията. Декофрирането и придвижването на масите се осъществява чрез механични крикове с ходови колела и с максимален вертикален ход 800мм. При кофраж за плоча тип “чекмедже”, кофражното платно чрез носещите греди се закрепва на специални конзоли, монтирани на стените и снабдени с ролка и винт. Посредством винта прецизно се нивелира кофражното платно, при декофриране се снижава и по ролките се изтегля навън. Препоръчително е да се използва при по-малки междуосеви разстояния. При по-големи разстояния платното се подпира в средата с телескопични подпори. Комбинираните кофражи за плочи гарантират много качествена бетонова повърхност и висока скорост на изпълнение на строителните работи.

MEVA
За 30 години немската фирма MEVA има редица разработки, които се прилагат успешно в областта на техническото развитие на кофражните системи. Фирмата предлага системи с различна окомплектовка и разнообразно приложение.
Кофражи за стени: AluStar – модулен алуминиев кофраж; StarTec – комбинация от алуминиев и стоманен кофраж; Mammut – кофражна система за промишлени обекти, административни сгради и инженерни съоръжения; EcoAs – най-новата система на фирмата, подходяща за строителство на домове.
AluStar е лек, модулен алуминиев кофраж, предназначен специално за случaите, в които е невъзможна употребата на кран. Размерите на панелите позволяват пригодяване към всякакви условия и имат височини 90, 135 и 270см. Най-големият панел е с размери 270/90 и тежи 52кг.
Синтетично покритие прави рамките бетоноотблъскващи, както и устойчиви срещу удар или одрасквания. В комбинация със затворените профили това позволява и лесно почистване.
MEVA AluStar системите са проектирани да издържат на високото налягане на бетона, позволяващи изливането му да става, без да се съобразява със скоростта или последователността. Съединителните средства на MEVA позволяват бързо и безопасно свързване на панелите. Те могат да се прикрепят към рамката на всяка една позиция. Освен свързваща, понякога изпълняват и подравняваща функция.
Заключващите части тежат едва 2кг и позволяват лесно прикрепване дори с една ръка, при положение, че се работи от стълба. Стенните скоби и подравнителните релси се прикрепят с помощта на винтове. Скелетните скоби се прикрепят бързо с помощта на вградени самозключващи се щифтове.
StarTec се използва както на места където не може да се използва кран, така и за сложни инженерни съоръжения. Размерите на паната са 240х270 см, 270х75 см, 270х90 см. В рамките на последните две са вградени ребра от алуминий и стомана. StarTec е съвместима със системата AluStar. За съединяването им е необходима единствено кофражна скоба за изравняване.
Mammut 350 - системата е с височина на панела 3.5 м. За постигането на равномерно разпределение на бетоновия натиск, при незначителна деформация на елемента, спомага геометричното разпределение на точките за анкериране.
Kофражните системи на MEVA са окомлектовани с платното alkus - многослойна полимерна плоскост.
NOE
Фирма NOE предлага следните кофражни системи:
NOE Top 2000 са предназначени за изпълнение на стени, колони и фундаменти в промишленото и гражданското строителство. Kофражната система NOE Top 2000 се развива и обогатява постоянно. Новостите увеличават живота на елементите, бързината и удобството при работа. Широчината на платната е от 25 до 530 см, а височината - от 66 до 530см. Допустим бетонов натиск 80 kN/ м2. Кофражната обшивка NОЕform е от брезов шперплат, фенолово покритие и се захваща към рамката от неформиращата страна и челната защита. Системата NOE включва кофражи за колони с правоъгълно сечение за висока обръщаемост, перфектна бетонова повърхност, както и алуминиев кофраж за колони с кръгло напречно сечение. Предлагат се изпитани решения за кръгли или овални стенни форми, лек кофраж за плочи тип “скара” NOE H20 и система за ранно декофриране NOE deck.
NOElight – лек кофраж за стени, с тегло на платната 26,2 кг/м2. Системата може да се използва многократно. Благодарение на качественото покритие се почиства бързо и лесно. Издържа на 50kN/м2 бетонов натиск. Удобен за пренасяне.
NOEalu L – лек кофраж за стени, с тегло на платната 20 кг/м2. Издържа на 60kN/м2 бетонов натиск. Платната са с оптимални размери – ширина от 30 до 90см и височина 150 и 275см.

PERI
Фирма PERI присъства от 2000 година на българския пазар. От 01.12.2004 българският офис на фирмата разполага с новата база, разположена върху 50 000м2. Peri предлага голямо разнообразие от кофражни системи, в това число: рамкови кофражи за стени, кофражи за стени с дървени I-трегери, кофражи за колони, кофражи за плочи и други продукти.
Рамкови кофражи за стени
ТРИО е универсален и многостранен кофраж за вертикални стоманобетонни елементи, приложим за всякакви проекти. Направляващата скоба BFD е единственият свързващ елемент за всички видове връзки. Едроплощният елемент ТРИО 270х240 предоставя две широчини и две височини. Налице са шест различни ширини на елементите със стъпка през 30 cm.
ТРИО-L ALU представлява алуминиево допълнение към стоманеното ТРИО.
ТРИО 330 е рамков кофраж с височина 3.30 m за индустриално строителство.
ДОМИНО е лек и бърз рамков кофраж от PERI за жилищно и ниско строителство. Той е разработен специално за кофрирането на сутеренни стени с височина до 2,50m, фундаменти и шахти. Предлагат се четири различни ширини на елементите със стоманени или алуминиеви рамки. Направляващата скоба DRS служи като единствена свързваща част за всички видове съединения между кофражните елементи. Стоманените елементи ДОМИНО са оразмерени за допустим натиск от пресния бетон 60 kN/m2 съгласно DIN 18202. Кофрирането на фундаментите се опростява с помощта на някои принадлежности, както и чрез удобно изнесени места за анкериране.
ХАНДСЕТ е малоформатен рамков кофраж със съединителна скоба Handset Clip за свързване на платната. Малките кофражни платна се използват навсякъде, където досега се е кофрирало трудоемко и материалоемко с дървен материал. С леките кофражни платна сам работник може да работи безпроблемно и без кран. Налице са различни големини на платната, които осигуряват висока обръщаемост на елементите. Съединителната скоба Handset Clip е единственият свързващ елемент за всички възможни връзки между платната, осигуряваща бърза работа.
Кофражи за плочи
МУЛТИФЛЕКС е кофраж за плочи, който лесно се адаптира към всеки контур и всяка височина. Трегерът GT 24 позволява увеличаване на разстоянието между подпорите и намалява броя на елементите. Трегерът VT 20 с висококачествено стебло е една добра алтернатива. Прилага се както с единични подпори, така и с носещи скелета.
UZ-греда за кофриране на греди е с височина до 80cm. Системата се състои само от два елемента за всякакви напречни сечения, което улеснява проектирането. При греди с височина до 80cm не е необходимо анкериране с шпилки.
SKYDECK кофраж за плочи се състои от платна с алуминиева рамка и за бързо кофриране. С надлъжната греда SLT 225 се постига предаване на товар само с 1 телескопична подпора за 3,45м2 площ от плочата. Водокапът на крановете на панелите, пластмасовата лайстна на надлъжните трегери и праховото боядисване правят почистването почти ненужно. Всеки един детайл тежи не повече от 15кг. Падащата глава позволява ранното декофриране, дори само след един ден. Плочите с дебелина до 95cm се кофрират със стандартните елементи. SKYDECK-платформа за периферията е със сертификат за сигурност.
УНИПОРТАЛ-модулни кофражни маси са за всякакъв контур на плочите. Кофражните маси се монтират с “глава” тип УНИПОРТАЛ. Благодарение на високата стабилност на “главата” не е необходимо укрепване с диагонали.
Разстоянието от 50cm между напречните греди позволява по-големи опорни разстояния.
ХРАМАР
Фирмата е основана през 1994 година с предмет на дейност – производство, търговия и отдаване под наем на кофражи, скелета, подпори и метални конструкции
Кофраж за стени
Характерни за кофража от системата Универсал са разнообразното му приложение и многократната употреба. Подходящ е за кофриране на фундаменти, нулеви цикли на жилищни сгради, стени, прави и цилиндрични колони, плочи и греди. Основните елементи на този тип кофраж са модулни стоманени платна с определени стандартизирани размери. Теглото на отделните елементи позволява те да се пренасят ръчно и за работа с тях не се изисква използването на подемни средства. Елементите могат да се окрупняват в едрогабаритни единици, което води до спестяване на монтажно и демонтажно време. В комплекта влизат и ъглови, и компенсиращи платна, с които се повишава разнообразието от кофриране на всякакви бетонови конструкции и форми. Кофражните платна се съединяват посредством щифтове и клинове. Срещуположните платна се съединяват и стабилизират посредством стоманени ленти, които определят дебелината на стената, или с шпилки М16. Кофражът се окомплектова с конзоли за работна площадка и стабилизатори. Шпилка Ø18 - укрепващ елемент при кофражите за стени с две перчати гайки тип “амфора”. Поема хоризонталния натиск от прясната бетонна смес. Изработва се от Ст3 чрез валцуване на резбата. Практически неограничена дължина /0 - 46000мм/.
Кофраж за плочи
Предлаганата от ХРАМАР система включва усилени кофражни платна от система Универсал, изцяло метални, с размери 1000/1000мм. При построяването на кофража платната се подпират в четирите си ъгъла с телескопични подпори, завършващи със специфичен накрайник “рогатка”. Телескопичните подпори са с лята стоманена поцинкована гайка и имат носимоспособност 20 KN.
За постигане на точните размери на плочата, номенклатурата на фирмата включва кофражни платна с различни размери и компенсатори. Системата е окомплектована със специални ъглови платна, даващи възможност за изпълнение на греди с различна височина и ширина. За свързване на отделните платна помежду им се използва бързоразглобяема връзка - щифт и клин.Реклама