СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина II, брой 5, септември 2005

Стомана Индъстри: Армировъчната стомана

Разговор с Радослав Ковачев и Георги Иванов, регионални търговски представители на Стомана Индъстри

Стомана Индъстри: Армировъчната стомана

Армировъчната стомана SD (SUPERIOR DUCTILITY) е продукт, отговарящ на високите изисквания за пластичност, съгласно всички европейски стандарти и норми за проектиране.

- Бихте ли запознали читателите на списание СТРОИТЕЛИ с новостите около Стомана Индъстри?
- Р.К. Стомана Индъстри е традиционен и основен производител на армировъчни стомани за Балканския регион. За кратко време предприятието успя да се наложи на пазара като коректен и надежден партньор в търговията с черни метали.
След закупуването на Стомана Индъстри от гръцката фирма Sidenor S.A., бяха направени сериозни инвестиции в размер на 65 млн. евро. Te доведоха до положителни промени както в пазарната структура, така и в качеството на продуктите. Организирането на изцяло нов склад за готова продукция и създадената организация за непрекъснат контрол на качеството доведоха до по-добрите резултати през последните месеци.
В продължение на казаното искам да добавя, че на територията на предприятието работи нов отдел за организация на вътрешния пазар, чиято основна цел е все по-качественото обслужване на клиентите и налагане продуктите на пазара.
- Г.И. С оглед на нарастващите инвестиции в страната ни и стартирането на нови и все по-големи инфраструктурни проекти, основният продукт, който фирмата ни има за цел да наложи и предлага на пазара, е армиращата стомана в нейните две основни разновидности - на кангали и на пръти.
Sidenor Group притежава още два завода, oсвен Стомана Индъстри, които произвеждат общо над 2 млн. тона годишно от тези видове продукти, предлагани и на българския пазар.

- Кои са основните характеристики на армиращите стомани?
- Р.К. Всички армиращи стомани отговарят на следните международни стандарти за качество: EN, DIN, ASTM, JIS, BS, Lloyd’s Register и др. Също така работим със сертификат за качество ISO 9001:2000, удостоверен от TUV.
Основният отличителен белег на армировъчните стомани е тяхното качество, което се обуславя от следните параметри. На първо място, методът на производство TEMPOCORE, който, най-общо казано, се изразява в специалната допълнителна термообработка на метала. Този процес увеличава механичната якост на повърхностния слой на продукта, като същевременно сърцевината остава гъвкава и по-мека. Това, от своя страна, води до повишена устойчивост и гъвкавост при натоварвания като земетресения, усуквания, огъване и други. Имайки предвид, че регионът на България е с повишена сеизмична активност, тези характеристики са от особено значение и това е основното, на което се набляга. На този етап единствено Стомана Индъстри предлага на българския пазар армировъчна стомана, отговаряща на високите изисквания за сеизмичност.
Изискванията, които поставят съвременните стандарти /като DIN 488, Eurocode 8/, насочи Sidenor към производството на армировъчна стомана с марка S500s SD (SUPERIOR DUCTILITY), отличаваща се с по-висока пластичност и якост, които са съвкупност от следните характеристики: общо удължение при максимално натоварване; съотношение между якост на опън и граница на провлачване; съотношение между действителната и номиналната граница на провлачване.
Благодарение на отличните технически познания и напълно контролирания производствен процес, армировъчната стомана SD превишава съвременните изисквания за пластичност дори и на най-строгите европейски стандарти и норми за проектиране.
- Г.И. Друг характерен белег на армировъчната стомана SD е нейната специфична маркировка, която се поставя върху всеки един прът готова продукция.
Тази маркировка се характеризира с това, че стоманата SD (SUPERIOR DUCTILITY) има две надлъжни ребра и допълнително напречни ребра от двете страни, които са противоположно ориентирани. Съгласно стандарта DIN488, от едната страна наклонът на ребрата към оста на пръта е еднакъв, а от другата страна наклонът е променлив и редуващ се през едно ребро.
От страната на паралелното оребряване армировъчната стомана е белязана с маркировките 8/14 или 8/24, съответстващи на продукцията на заводите в Солун и Алмирос.
Висококачествената армировъчна стомана на Sidenor S.A. е маркирана със знака SD (SUPERIOR DUCTILITY) от страната на паралелното оребряване, за по-лесна идентификация на всеки етап от нейната дистрибуция, складиране и употреба.

- Бихте ли споделили за проекти, в които са вложени армировъчни стомани?
- Р.К. Армировъчните стомани, предлагани от Стомана Индъстри, са в основите на новото Софийско летище и на новата отсечка на метрото. Сградите на развлекателния център Мол, Соравия, Арена-2, бизнес парк София и други, са построени със същите тези продукти. В момента сме в преговори за доставка на армировъчни стомани за новия прокт на автомагистрала Люлин.

- Какво предвижда Стомана Индъстри като бъдещи инвестиции, с цел подобряване на обслужването и качеството на предлаганите продукти?
- Г.И. Планираме в бъдеще на територията на фирмата ни да заработи нова линия за производство на армировъчни стомани с марка Danieli. Приблизителният годишен обем от 500 000 тона ще утвърди Стомана Индъстри като водещ производител в Балканския регион.Реклама