СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина X, брой 1, 2013

Очаква се по-широко навлизане на слънчевите системи за отопление

Разговор с г-н Валентин Цветков, Управител на фирма ТИНОТЕХ

Очаква се по-широко навлизане на слънчевите системи за отопление

Г-н Цветков, бихте ли представили на читателите на списание СТРОИТЕЛИ фирма ТИНОТЕХ?
ТИНОТЕХ е създадена през 2007 г. Занимава се с производство и монтаж на отоплителни системи с използване на ВЕИ. В началото започнахме със слънчеви панели, но истински ефективното използване на слънчевата енергия започна с разработката на термопомпени системи. Успяхме да интегрираме класически слънчеви панели и термопомпа. Получи се бивалентна отоплителна система с отлични енергийни показатели. Високото качество и параметри на системата, обаче, се сблъскаха с ниската покупателна способност на повечето клиенти в България. Така се стигна до използване идеята за директно изпарение на фреон в Термодинамичен Слънчев Панел (ТДСП).

Започнахме с португалски системи, като паралелно с това търсихме и производител на панели. Резултатите от експлоатацията на първата в България такава система ни показа, че сме на прав път, независимо от коментарите, че условията тук не са подходящи за използване на подобни системи. Практиката го доказа, и през ноември 2010 г. ние произведохме първата българска система HEETEX. Сега фирмата ни произвежда отоплителни системи за БГВ и отопление, които покриват и превъзхождат вносните. Така българският пазар вече има по-функционални и на по-ниска цена в сравнение с чуждите образци системи.

Бихте ли се спряли по-подробно на продуктите от гамата Ви и системните решения, които предлагате?
Продуктите HEETEX са представени от моделите ЕСО1-ЕСО40. Топлинната мощност варира в диапазона 2-52kW. Системите ЕСО1/ ЕСО2 са с вграден топлообменник и циркулационна помпа. Могат да се ползват от всеки бойлер със серпентина или конвектор. С тях получавате БГВ съответно до 300/500л за денонощие. Системата ECO2 на HEETEX позволява да се затопля БГВ и да се ползва за основна или спомагателна отоплителна система.

Особеното при тези системи е това, че се усвоява директната и натрупаната във въздуха слънчева енергия, без риск от прегряване или измръзване. При монтаж се спазва правилото да са максимално южно ориентирани. Чрез електроенергията за компресора, топлината от околната среда с по-ниска температура се пренася към отоплителната система. Така срещу 1kWh електроенергия се ползват 4,5-5kWh топлоенергия. Този показател може да достигне 7-8 при слънцегреене и оптимална настройка на системата.

Основните предимства са ниска цена на топлоенергията, висок комфорт при целогодишно ползване, лесно инсталиране. Системата е от типа ”включи и забрави”, а клиентът плаща 3-4 пъти по-ниски сметки, в сравнение с отопление с ел. нагреватели.

Може ли да дадете пример за някои новости в дейността на фирмата?
В момента се концентрираме в производството на нашите системи, като вече имаме решения, базирани и на стандартни термопомпи въздух/вода с фреон R407C. След преработка и добавяне на ТДСП те подобряват значително работата си в екстремните зимни условия. В момента разработваме и система в комбинация с фотоволтаик.

Как бихте коментирали състоянието на сектора по отношение използването на отоплителни системи с използване на соларна енргия?
Използването на слънчева енергия отдавна е във фокуса на производителите и потребителите. С появата на ТДСП използването на соларни системи става целогодишно, а не сезонно, както беше досега. Благодарение на монтираните и успешно представящи се системи имаме нарастващо търсене на този продукт. Комбинацията от функционалност и приемлива цена са основните фактори, които гарантират успеха на нашите системи. Тепърва те ще добиват полагащата им се популярност и ще се налагат на пазара. В близките години може да се очаква по-широко навлизане не само на слънчеви системи за добив на електричество от слънцето, но и за отопление. Нека не забравяме, че енергийните нужди в едно домакинство са в съотношение 20% електрическа (ел. уреди) към 80% топлинна енергия (отопление и БГВ).РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Събития

Новини

реклама