СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина X, брой 5, 2013

Фирма Балканкар Рекорд отговаря с новите си кари на изискванията на ОП „Енергийна ефективност и зелена икономика”

Фирма Балканкар Рекорд отговаря с новите си кари на изискванията на ОП „Енергийна ефективност и зелена икономика”

Мотокарите с товароподемност от 1,25 до 5 тона, които Балканкар Рекорд произвежда през последните години, отговарят на изискванията на „Списъка допустими материали и оборудване (СДМО), Актуализирана версия 2 от февруари 2013 год. за „Производствено оборудване – т.2.2. Мотокари и Електрокари” по ОП „Енергийна ефективност и зелена икономика”. В новите кари се използват по-надеждни, екологични и икономи­чески по-изгодни за фирмата агрегати и компоненти. Използваните нови двигатели отговорят на последните световни изисквания по отношение на екологичност на отработените газове. Също така те се отличават с по-нисък разход на гориво в сравнение с използваните досега двигатели. По този показател съотношението разход на гориво към пълната маса на мотокара се минизира и ефективността на мотокарите съответно нараства.

В областта на електрокарите Балканкар Рекорд също подобри съществено характеристиките на своите електрокари и електроплатформи и благодарение на това има много по-ниски стойности на специфичен разход на енергия. Това от своя страна е много важен аргумент при избора за закупуване на ново оборудване.

„С подемно транспортното оборудване, което произвеждаме, ние даваме възможност на фирми от различни отрасли на икономиката, кандидатстващи по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 год. - Енергийна ефективност и зелена икономика”, да закупят нова техника с цел намаляване на енергийните и производствени разходи”, съобщиха от Балканкар Рекорд.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама