СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XI, брой 5, 2014

Енергоспестяващи вентилационни системи за жилища от Системеър

Енергоспестяващи вентилационни системи за жилища от Системеър

„Интелигентни решения на енергоспестяващи вентилационни системи за жилищни и обществени сгради от Системеър-Швеция“ беше темата на семинар, който се проведе в гр. Варна и гр. София в два поредни дни – 24 и 25 юли, с лектор инж. Клаус Канг, продуктов директор „Резидентни приложения”, Системеър Германия.

Гости на мероприятието бяха инженери в областта на отоплението, вентилацията и климатизацията, архитекти, проектанти, инсталатори, фасилити мениджъри, строителни предприемачи, представители на специализирани медии и др. Чистият въздух съществено влияе върху общото състояние, работоспособността и здравето на хората. Чистият въздух е качествен живот. Това беше акцентът на направеното от г-н Ланг въведение. Той разясни защо е необходима вентилация, разглеждайки въпроса комплексно – спрямо хората, сградите и околната среда. Хората се нуждаят от комфортни условия за живот, от здравословни нива относителна влажност и ниско ниво въглероден диоксид. Устойчивостта на сградите също се влияе от нивата относителна влажност. Консумацията на енергия пряко влияе върху околната среда. Бяха представени видовете вентилационни системи, принципите при проектирането, както и Plancal Nova – компютърна програма, която се ползва в организацията за проектиране на вентилационни системи за еднофамилни къщи. След като се проектира вентилационната система, софтуерът автоматично генерира количествена сметка и поръчка за доставка. Разглеждането на продуктовата гама на Systemair за жилищни приложения, както и на аксесоарите към тях, завърши с представяне на Genius – единен модул за жилища, комбиниращ в себе си вентилация с оползотворяване на топлината, охлаждане и отопление, 150 л. бойлер за топла вода. Управлението на Genius може да се осъществява посредством табло, компютър /директно свързан или през Internet/, Systemair cloud, мобилен телефон /APP/. Systemair е водещ производител на оборудване за вентилационни и климатични системи, с централа в Швеция, 19 специализирани производствени предприятия и представителства в 45 страни.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Сдружение Топливо