СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XI, брой 6, 2014

Пожароизвестителни системиПожароизвестителни системи

Съвременните системи за пожароизвестяване представляват сложен комплекс от технически средства за своевременно откриване на възникнал пожар, съобщаване за локализацията и ...

Подово осветлениеПодово осветление

Посредством светлината може да се поставят различни акценти в сградите, да се откроят значимите детайли, да се подчертаят пространствените плоскости, да се разделят помещ ...

Сградни разпределителни електрически табла НН

Със своята конструкция апартаментните и междинните разпределителни електрически табла НН гарантират безопасността на потребителите като осигуряват необходимата степен на ...

Новости при тръбите за ВиК в сгради

Тръбите са основен елемент на сградните водопроводни и канализационни инсталации. Изборът на вида тръби за всяка мрежа зависи от изискванията за качество на водата, темпе ...Реклама