СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XI, брой 6, 2014

Иновативна система за сухо строителство Naturbo от фирма BB Home Studio

Иновативна система за сухо строителство Naturbo от фирма  BB Home Studio

BB Home Studio представя система за сухо строителство Naturbo, с която създава усещане за естествена топлина в дома. Системата се състои от плоскости с глинена мазилка, патентовани от Европейския съюз. Плоскостите са изградени почти 100% от изцяло биологични субстанции. Основните компоненти на системата са: глинена мазилка, дървесновлакнеста плоча и текстилна подложка. Основните предимства на глинената мазилка са: поддържа константна влажност на въздуха в помещението; намалява образуването на фин прах; възпрепятства изсушаването на лигавицата; премахва вредните вещества и миризми във въздуха; намалява влиянието на електрическите и електромагнитните полета; не замърсява околната среда.

Предимства на дървесновлакнестата плоча: дава стабилност на конструкцията; лесна е за обработване; подсигурява по-ниско тегло на плоскостите; спомага за повишаване на температурата на повърхностния слой; служи за носеща конструкция; допринася за топлоизолационните свойства.

Текстилната подложка е съставена до голяма степен от естествени материали; придава допълнителна стабилност; монтира се двустранно върху дървесновлакнестата плоча.
Основнят недостатък при нанасянето на глинена мазилка в помещенията е дългото време, необходимо за съхненето й. Времето за съхнене на глинената мазилка е около 4-6 седмици. За разлика от това, плоскостите, които предлага системата за сухо строителство Naturbo са с готова, вече изсъхнала глинена мазилка и е нужно само да бъдат монтирани. Така спестеното монтажно време е около 95%. По този начин времето, за което домът е в готов вид, е 3 дни. Това време включва и нанасянето на фината шпакловка.

Плоскостите са лесни за работа също както гипсокартенените плоскости. Рязането, пробиването и монтажът не представляват никакъв проблем. Налага се единствено шпакловка на фугите между плоскостите. Всичко това доказва, че системата за сухо строителство Naturbo е лесна за монтаж, иновативна и ориентирана към опазване на околната среда.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама  • Сдружение Топливо