СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XI, брой 6, 2014

FleetForce за iPad на New Holland Construction за мениджмънт на машинния парк

FleetForce за iPad на New Holland Construction за мениджмънт на машинния парк

Ново приложение позволява на мениджърите да контролират техните машини, като получават информация за състоянието на машините директно на iPad, когато те са извън офиса. Това дава възможност да се оптимизира използването на машините, да се максимизира техният експлоатационен период и да се подобри сигурността, което спомага за взимането на информирани бизнес решения.

New Holland Construction пусна на пазара своето ново FleetForce приложение за iPad, предоставящо на мениджърите на машинните паркове възможност да ги управляват ефективно, когато са извън своя офис. Приложението доставя на iPad подробна информация за работата на машините, позволявайки по-ефективната им работа, оптимизирайки тяхната производителност като същевременно се намаляват разходите за поддръжка и се подобрява сигурността.

С приложението FleetForce мениджърите на машинни паркове могат да извършват различни операции, когато са извън техните офиси. Една от тях е извършването на мониторинг на местоположението и използването на всяка машина за оптимизиране на работата и производителността. Друга операция е намаляването на разходите за поддръжка чрез мониторинг на състоянието на машинния парк посредством справки за ключови параметри, зададени в приложението. Също така, може да се повишава сигурността чрез преглед или създаване на гео-фенсинг и задаване на предупреждения при детектиране на движение след определени часове. Друга операция е оптимизиране на разходите за машинния парк чрез мониторинг и анализиране на консумацията на гориво.

FleetForce използва комуникационно устройство, извършващо мониторинг на CAN-bus мрежата и предаващо данни към посочен потребителски Web портал.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама  • Сдружение Топливо