СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XII, брой 1, 2015

Алкомет АД - Шумен предлага впечатляващо широк производствен асортимент

Алкомет АД - Шумен предлага впечатляващо широк производствен асортимент

Алкомет АД е компания с традиции в изработването на алуминиеви валцови и пресови изделия. Съчетаването на производството на двата вида алуминиеви изделия я прави уникален за българския пазар производител. Над 90% от продукцията се изнася основно в страни от Европейския Съюз и северна Африка. Ръстът на продажбите на предприятието през годините е постоянен, с годишно производство от около 65 000 тона през 2014г. Тази положителна насока на развитие се дължи на инвестициите в нови и модернизация на съществуващи съоръжения и машини.

Компанията следва амбициозна и целенасочена програма на развитие, като все още е само на определен етап от нея. През последните години фирмата осъществи сериозна инвестиционна програма за над 75 милиона лева. Повечето производствени мощности са модернизирани, а производственият капацитет е увеличен със закупуването на нови 600-тонна преса, линия за леене на рулони, нов валцов стан. Лабораторията също е снабдена с модерно оборудване, тъй като изискванията за качество на европейските пазари непрекъснато се повишават, а продуктите на Алкомет са утвърдени там благодарение на конкурентното си качество и цени.

Прилаганите технически и технологични решения са от най-високо ниво и гарантират както ограничаване на отделяните вредни емисии, така и пречистване на изполваната в производството вода. Компанията е разработила програми за управление на отпадъка от производството, по-голямата част от който се оползотворява от други сектори на индустрията. Приоритет е запазване и разширяване на пазарните позиции, а акцент се поставя върху изделия с висока добавена стойност, към които техническите и качествени изисквания са изключително високи.

Фирмата произвежда пълната гама алуминиеви полуфабрикати – домакинско, техническо и контейнерно фолио, листа и ленти, финсток, стандартни профили и профили по чертеж на клиента, елоксирани и прахово боядисани профили.

Алкомет АД – Шумен предлага впечатляващо широк производствен асортимент от алуминиеви профили – стандартни и по чертеж на клиента, елоксирани, прахово боядисани. Компанията има възможността и опита да създава уникални решения според потребностите и очакванията на всеки един клиент, като вариантите надвишават 5500 вида артикула с приложение в строителството, автомобилната индустрия, транспорта и др.

Добавянето на един от най-съвременните фрезов център - CNC 6500M към „арсенала“ от модерни машини на „Алкомет“ АД гарантира още по-високо качество и прецизност при обработката на профили, пробиване на отвори и нарязване на резби с минимален размер 1mm. Магазин с 24 обработващи инструменти и променлив наклон на държача позволява пробиване на отвори под ъгъл. Благодарение на CNC 6500M компанията може да посрещне високите изисквания и специфични нужди при допълнителна обработка на профили с гаранция за качество.АЛКОМЕТ

Шумен 9700, Втора индустриална зона
тел.:054/ 858601
факс:054/ 858688


Реклама