СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XII, брой 1, 2015

Изложения и конференции за Югоизточна Европа 2015

Изложения и конференции за Югоизточна Европа 2015

Smart Cities (интелигентни градове), ЕЕ & ВЕ (енергийна ефективност и възобновяема енергия), Save the Planet (управление на отпадъци) и Save the Life (контрол при бедствия и аварии)

Днес сме изправени пред многобройни предизвикателства. Това налага използването на технологии, които спестяват ресурси и щадят околната среда. В отговор на неотложната необходимост от смекчаване на изменението на климата и нарастващото търсене на екологични иновации, София ще бъде домакин на 11-тото издание на изложенията и конференциите за Югоизточна Европа от 11-ти до 13-ти март 2015 г.

„Събитието предоставя добри възможности за чуждестранни и български фирми да развият дейността си чрез трансфер на знания и по-широко популяризиране на продукти си.“ - споделят организаторите от Виа Експо.

Изложенията
Водещи компании от Австрия, България, Германия, Гърция, Дания, Израел, Испания, Италия, Молдова, Полша, Чешка република и Швейцария ще участват в изложенията. Посетителите ще се запознаят с енергийно ефективни решения за отопление, вентилация, климатизация, осветление; системи за сградна автоматизация, управление и контрол; системи за производство на възобновяема енергия.

В рамките на Save the Planet изложителите ще представят разнообразие от технологии и оборудване за третиране, депониране, рециклиране, компостиране и транспортиране на отпадъци.

За 6-та поредна година ще се реализира Австрийски павилион, който ще популяризира австрийските постижения.

Конференциите
В програмата ще се включат лектори от авторитетни международни асоциации и организации от над 15 държави.

Основни акценти:
- Бъдещето на локалното добиване на енергия в Европа - сесия, организирана в партньорство с Euroheat & Power, Белгия. Тя ще разгледа приоритетите на ЕС, резултати от инвестиционни проекти, източници на финансиране.
- Енергийна ефективност и приложенията на възобновяемата енергия: как да направим избор на изолации за сгради с близко до нулата потребление на енергия; решения за общините относно енергийния мениджмънт; как да се оптимизира производството от ВЕИ?
- Интелигентни градове - квартали с нулево потребление на енергия; интелигентни мрежи; ATAWAD - модел на глобална телекомуникационна свързаност; опитът на Норвегия; как да се финансират проекти за интелигентни градове - девет примера от Европа и др.
- Разрушаване на сгради и рециклиране на строителни отпадъци (C&DW) - сесия, организирана в сътрудничество с Европейската асоциация за технологии и съоръжения за разрушаване в строителството (EDA)
- Към кръгова икономика - сесия, организирана в сътрудничество с Европейската мрежа на професионалистите по опазване на околната среда (ENEP), Белгия

Лекторите ще презентират модел за рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, ще анализират цикъла на живот на суровините, приложим в енергетиката, ще предложат решения за оползотворяване на общинските твърди отпадъци за добив на електроенергия и за устойчиво депониране.

- Рециклиране на пластмасови отпадъци - Европейска асоциация на рециклаторите
- Влиянието на глобалното затопляне върху безопасността на гражданите, системи за ранно предупреждение - Камара на архитектите в България и Българска академия на науките
- Устойчивост на гражданите и тяхната подготовка при бедствия и аварии - Международна асоциация за комуникации относно риска и кризите, Швейцария.
- Ролята на градоустройството за по-устойчиви градове при възникване на бедствия - примери от Япония - Университет в Цукуба, Япония.ВиаЕкспо

Пловдив 4000,


РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Събития

Новини

реклама