СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XII, брой 1, 2015

Строителният сектор в Швейцария разчита на български метални палети

Предстои разширяване на производството в Монтана, продукцията навлиза и на българския пазар

Строителният сектор в Швейцария разчита на български метални палети

Едно предприятие от Монтана повече от десет години изнася висококачествени метални палети в Швейцария. Продукцията на Палемонтех ЕООД има лидерски позиции в сектора на строителството там, а този факт е по-надежден и от най-престижните сертификати за качество.

Разбира се, Палемонтех ЕООД, швейцарска собственост и доставчик на швейцарската Max Urech Lager-und Fördertechnik, притежава всички важни сертификати. Палемонтех ЕООД е сертифицирана съгласно изискванията на ISO 9001:2008, а продуктите притежават СЕ маркировка. Фирмата притежава също така и сертификат за инвеститор Клас А.

Продуктовата гама е предназначена за секторите строителство, производство, промишленост, логистика и търговия. Включва метални палети за строителни отпадъци и стари материали със или без халка за кран, метални палети за твърди материали с подсилени конструкции, сгъваеми поцинковани мрежести палети със или без халки за кран, поцинковани сгъваеми надстройки, както и палетни колички с полезен товар до 2500 кг. Най-продаваният продукт на завода е метален бокс палет MB 1000, който е собствена разработка. Голяма част от металните бокс палети в строителния сектор на Швейцария са произведени именно в завода Палемонтех в Монтана.

Освен с високото качество на стандартните модели заводът в Монтана е известен с изработването на изделия според специфичните изисквания на клиента. Един от приоритетите в работата на компанията е индивидуалният подход към нуждите на клиента и изработването на палети по поръчка.

В момента Палемонтех ЕООД се развива в посока на разширяване на своя пазар в цяла Европа, включително и на пазара в България. Така компанията отделя специално внимание на потребностите на българския бизнес. Затова швейцарският собственик на Палемонтех ЕООД Андре Урех възнамерява да започне изграждането на нов завод в Монтана на изхода за Лом, а парцелът за бизнес начинанието вече е закупен: с площ от 30 декара и на стойност над половин милиона лева. Производствените халета ще бъдат изградени върху площ от 5000 кв.метра и ще осигурят отлични условия на труд на работниците в предприятието. То ще бъде оборудвано със съвременни високотехнологични машини за металообработване. По план строителството на завода започва в средата на тази година, а срокът за изпълнение е 38 месеца. В него ще бъдат открити 100 работни места. Собственикът на Палемонтех ЕООД обаче възнамерява разширяване на производството 4-5 години след старта на новата база, така че в завода да работят 150 души.

Дългосрочните намерения на швейцарския инвеститор по отношение на региона намират отражение и в стремежа му да осигури квалифицирана работна ръка за предприятието в сътрудничество с местните власти в Монтана. Той е предложил на общината разкриването на паралелка в техническата гимназия в града със специалност в сферата на металопроизводството. Така ще се подготвят кадри с придобита специалност, които ще имат добри възможности за работа не само в Палемонтех, но и в други заводи със същото производство в Монтана.ПАЛЕМОНТЕХ

Монтана 3400, бул. Трети Март 151
тел.:096/ 587119
088/ 9555692, 885917119


Реклама