СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XII, брой 1, 2015

Балканкар Рекорд започна серийно производство на екологични мотокари

Балканкар Рекорд започна серийно производство на екологични мотокари

Екипът на Балканкар Рекорд доразви производствената си палитра с нови модели и усъвършенства съществуващите досега мотокари и в същото време успя да намери една нова пазарна ниша за реализация на своите машини. На клиентите вече се предлагат мотокари, работещи на природен газ /метан/. Опазването на околната среда и икономическата изгода от използването на горива с по- ниски цени обуславят перспективата за реализация на новите кари. Все повече са компаниите, които освен на икономическа ефективност, залагат и на екологичността като елемент от корпоративния имидж. Новите продукти на Балканкар Рекорд, използвайки като енергия чисто екологично гориво, каквото е природният газ, способстват за опазването на околната среда и здравето на работещите с тях. Но чистотата не е единственият аспект, даващ преимущества и полза на потребителите - на практика износването на двигателите, работещи на метан, се намалява до два пъти, като същевременно се увеличава срокът на тяхното използване. Също така цените на природния газ са изключително стабилни и резервите му са далеч по-големи от тези на всяко друго гориво, което от своя страна прави целесъобразно закупуването на този род техника от клиентите.

От началото на 2015 г. стартира серийното производство на индустриални високоповдигачи с товароподемност от 1 до 5 тона, работещи на метан, както и на специализираните теренни мотокари с товароподемност 4-5 тона, използващи това екологично гориво. Основно машините се предлагат и продават в страни от ЕС като Чехия, Полша, Румъния и др., където има силно развита инфраструктура по отношение на газоснабдяването. Очаква се повишен интерес към тези кари и на нашия пазар.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама