СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XIII, брой 7, 2016