СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XIV, брой 1, 2017

Комплекс Сан Стефано Плаза ще е нов център на културния живот в града

Разговор с арх. инж. Христо Чапаров, Сан Стефано Пропърти Дивелопмънт

Комплекс Сан Стефано Плаза ще е нов център на културния живот в града

Арх. Чапаров, какви бяха очакванията Ви, когато започна реализацията на Многофункционален комплекс Сан Стефано Плаза, кои бяха предизвикателствата и как оценявате постигнатото?
Реализацията на този комплекс отне доста време, а самият проект претърпя изменения в хода на работа. По желание на Инвеститора – Сан Стефано Пропърти Дивелопмънт, се направиха промени в проекта, които допринесоха както за подобряване на комфорта на обитаване в комплекса, така и за превръщането му в съвременна и високотехнологична сграда. Предизвикателства имаше. От стартирането на изграждане на самия проект със залагането на редица функции, през внедряването на иновации, до изграждането на добре функциониращ комплекс, отговарящ на най-съвременните изисквания, с добре работещи системи, както индивидуално сами за себе си, така и съвместно като едно цяло. Смятам, че успешно изпълнихме поставените цели, резултатът е налице и всички сме удовлетворени от постигнатото.

Какви иновативните решения бихте отличили и смятате за предимство на Сан Стефано Плаза при привличане на наематели и инвеститори?
Иновативни решения са внедрени във всички части: Архитектура, Електро, ВК и ОВК, които ни помогнаха да сертифицираме сградата по BREEAM 2013. Да започнем с обвивката на сградата. Фасадата е вентилируема, въздухонепроницаема с подходяща топлоизолация, което е много важно условие за постигане на енергийната ефективност и дълготрайност. За финишния слой са използвани много качествени материали – керамика и бонд, които имат положителен ефект за опазването на околната среда. Преминаваме към подовите конструкции - те са изпълнени по детайл, който осигурява много добра звуко- и топлоизолация. Тоест, връзката между подовата конструкцията на сградата и нейната обвивка като детайл се доближава много до нискоенергийна или пасивна сграда. Акцентирано е върху естественото осветление, което навлиза в големи и просторни помещения в атриум на търговски център посредствено стъклени фасади, покриви и козирки. Те придават много модерен облик и комфорт и в офиси, и в апартаменти. Стъклените фасадни системи са специално подбрани в комбинация с външни щори (за жилища и офиси), работещи по зададен алгоритъм, като през зимата позволяват навлизането на повече светлина и топлина в помещенията, а през лятото се позиционират така, че да пропускат само светлина (по желание), но не и топлинна енергия, а така се оптимизират разходите за охлаждане. Изградена е BMS система, която дава възможност за автоматично управление на щорите в зависимост от външните фактори и условия. Няма как да не отбележа и парковата среда, която създадохме и преобладава почти във всички части на комплекса. Зелени покриви с богата растителност, атриумите в търговския център са много озеленени, входните пространства към комплекса също. Навсякъде сме се стремили да създадем усещане за близост с природата, спокойствие и комфорт. В комплекса са внедрени и редица решения, с които се цели опазване на околната среда и използване на възобновяеми източници на енергия. Изградена е фотоволтаична система, която захранва станцията за електромобили в подземните гаражи. Дъждовната вода се събира и се използва за автоматично поливане на зелени площи и растения. Сигурността и комфортът на живущите и ползвателите е с приоритет. Всеки апартамент или офис е самостоятелен по отношение потребление на вода, ел. енергия; Жилищата са снабдени с термопомпени агрегати (осигуряващи отопление, охлаждане и топла вода) с автономно управление и отчитане, което е предизвикателство при изпълнението на всяко отделно жилище. Цялата сграда е изпълнена с „безшумна“ канализационна система, като е обърнато специално внимание на детайлите, свързани с разпространението на шум в самите помещения, както и между тях.

В заключение, няколко думи за значението на комплекса.
Основната идея и концепция на многофункционален комплекс Сан Стефано Плаза е от една страна да предлага сигурност, комфорт и уют на една съвременна иновативна сграда и в същото време има функция, която надхвърля материалните ценности и активи. Ние виждаме в Сан Стефано Плаза един нов център на културния и социален живот в града, за което допринася разположението в идеалния център и наситеното с история място.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Събития

Новини

реклама