СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XIV, брой 1, 2017

Сан Стефано Плаза е градоустройствен ансамбъл от ново поколение

Разговор с инж. Владимир Вутов, Изпълнителен директор на Геострой

Сан Стефано Плаза е градоустройствен ансамбъл от ново поколение

Инж. Владимир Вутов е Изпълнителният директор на Геострой АД. Магистър по икономика, специалност „Икономика на човешките ресурси“, Университет за Национално и Световно Стопанство, гр.София.

Магистър инженер по маркшайдерство и геодезия, Минно-геоложки университет „Св.Иван Рилски“ гр.София.

Компанията, която ръководи, успешно развива своята дейност в промишленото, инфраструктурното и гражданското строителство, както и в логистиката на миннодобивната индустрия. От създаването й през 2005 г. до момента е реализирала редица значими проекти, сред които промишлени и пречиствателни съоръжения, два участъка от софийското метро, жилищни и офис сгради, туристически обекти.


Инж. Вутов, Вашата компания е изпълнител на един от най-впечатляващите новопостроени комплекси в столицата – Сан Стефано Плаза. За нас ще е удоволствие в началото да представите обекта, да разкажете за Вашетo участие и да споделите кои са поводите за гордост от работата Ви по този комплекс.
Сан Стефано Плаза е модерен, многофункционален комплекс, чиято концепция сама по себе си представлява градоустройствен ансамбъл от ново поколение. Проект, чрез който аз и екипът ми имахме възможност да реализираме изграждането на архитектурен комплекс със смесено предназначение, разгърнат на няколко улици в идеалния център на столицата. Разположен на терен от 6500 кв.м., Сан Стефано Плаза включва в себе си обширна жилищна и по-малки търговска и административна част върху разгъната застроена площ 56 000 кв.м. Всяка от трите части е проектирана и изпълнена с характерно архитектурно оформление, като използваните клинкерна фасада, стъклен атриум и метална обшивка ги отличават, без да нарушават хармонията помежду им. Като допълнение и контрапункт на олекотената съвременна визия се включва запазеният архитектурен стил в участъка на старата Прошекова бирария. В съответствие с мащабите на комплекса в него има 490 паркоместа и складова площ, разположени в четирите подземни нива на обекта. Приземният етаж е отделен за търговската част, стопанския двор и обслужващата алея, като на по-високите нива са разположени магазини и заведения за хранене, офисна и жилищна част, обособени в различните блокове, с открити градини на част от използваемия покрив. Това решение осигурява на живущите и работещите в него всичко, необходимо за ежедневието на модерния човек.

Да се изпълни подобен мащабен проект в сърцето на големия град, без да се нарушава обичайния ритъм на заобикалящата среда, за нас бе от първостепенно значение. Геострой, в качеството си на главен изпълнител, съумя да постигне точния баланс между всички участници за успешното изпълнение на обекта. Радвам се, че с общи усилия реализирахме този модерен комплекс и се надявам той да заеме своето достойно място сред отличаващите се по стил, индивидуалност и функционалност сгради в нашата столица.

За читателите на списанието ще е интересно да научат повече за процеса по изграждане на Сан Стефано Плаза. Какво бихте споделили по отношение на технологичните решения, на които разчитахте в работата си?
Всъщност, най-сложните за изпълнение в технологично отношение елементи на модерната сграда остават скрити след нейното окончателно завършване. Укрепването на строителния изкоп и бъдещите подземни нива е технологичен процес, осигуряващ конструктивно цялата сграда, изпълнен в случая чрез система от „взаимно проникващи“ пилоти с височина 14м, закопани още 5 метра в основата. В горния си край пилотите се свързват конструктивно от обединяваща греда с внушителни размери от 88/125cm. Носещата конструкция на сградата е скелетна, т.е. представлява комбинация от хоризонтални (греди и плочи) и вертикални (колони, шайби, ядра и стени) елементи. Основното предизвикателство пред тях е да гарантират здравината на конструкцията, без да я утежняват, което, видно от визията на сградата, е постигнато по един хармоничен и впечатляващ начин. Конструктивните детайли и връзки са прецизно изчислени и изпълнени, за да гарантират, освен здравина, оптимална звуко- и топлоизолация.

Комплекс с подобно многофункционално предназначение, в който водеща е и идеята за екологично строителство, изисква внедряването на редица иновативни материали, инсталации и системни решения. Разкажете за някои от тях.
Сан Стефано Плаза е първият жилищен комплекс в България, който е в процес на сертифициране по международния стандарт за устойчиво строителство BREEAM 2013, както и пример за BREEAM сграда с възстановена историческа градска среда, постигнал отличен резултат за екологично и отговорно реализирана инвестиция.

За изпълнението на обекта са избрани водещи производители и доставчици във всички сфери на строителството.

Зидариите са изпълнени с „дишащи“ керамични тухли. Фасадната облицовка от керамични плочи е „вентилируема“ и гарантира термичния комфорт на обитателите при минимални разходи за климатизация, осигурена от автономни термопомпени системи. Степента на осветеност в помещенията се контролира чрез специални външни щори, чието действие е съобразено с режима на отопление или охлаждане в помещенията и особеностите на сезона. Специално проведени тестове гарантират високите нива на дневна осветеност и шумозащита в помещенията и липсата на вредни летливи съединения в използваните материали.

В съответствие с актуалните тенденции в сградата е внедрена BMS система, чиято нова платформа осигурява на собствениците и наемателите постоянен контрол на елементите на жилищната среда. Осветление, електрозахранване, отопление, климатизация и вентилация са управляеми чрез системата през мобилен телефон.

За озеленяването в комплекса - във вътрешния двор и на част от покрива, се оползотворява събраната в нарочно изградения за целта резервоар дъждовна вода.

Високото качество на вложените материали, тяхното прецизно изпълнение и търсените иновативни решения при изпълнението на всеки детайл осигуряват дълголетие и устойчивост на комплекса, еднакво удобен за живеене и съобразен с околната градска среда.

От какво естество бяха предизвикателствата в процеса – от началото до крайния, успешен резултат? В този ред на мисли, с какъв опит Ви обогати (лично, и за компанията) реализацията на този проект?
Основните предизвикателства бяха свързани с местоположението на Сан Стефано Плаза. Тесните улици наоколо, в съчетание с интензивния трафик в централната градска част, затрудняваха в много голяма степен доставката на материали и безопасното изпълнение на строително-монтажните работи. Това изискваше от екипите голяма гъвкавост при планирането и изпълнението на доставките и СМР. Плътното застрояване около строителната площадка с изцяло населени сгради постави на изпитание управленските качества на строителния мениджмънт на обекта. Допълнителен фактор беше близостта на голямо болнично заведение като АГ болница Шейново, сградите на гръцкото посолство и на БНТ.

Днес, когато всички тези изпитания на нашия професионализъм са вече зад гърба ни, остават удовлетворението от добре свършената работа и надеждата комплексът, с който всички ние сме толкова горди, да се хареса на своите обитатели и на жителите на нашата столица.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Събития

Новини

реклама