СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XIV, брой 2, 2017

Полигонални поцинковани стълбове OCLYTE® от 2Р България

Полигонални поцинковани стълбове OCLYTE® от 2Р България

OCLYTE® са полигонални стълбове, състоящи се от елементи с максимална дължина 4 метра, като всеки един от тях се монтира за другия чрез заклинване. По този начин се достига и до желаната височина. Например стълб с височина 9 метра се състои от 3 части - две по 4 и една от 1 метър и т.н.

Характерното за OCLYTE® е:
Цена, която не отстъпва на цените на конкурентните фирми. Това е така, защото при формиране на цената на подобно изделие определящи са 3 компонента - цените на метала, поцинковането и трудът. Вложеният метал е с борсова цена, еднаква за всички производители. С цената за поцинковането е същото. Цената на труда също е сравнима за всички, като за турските и гръцките изделия тя даже е по-висока.

Естетика - конусовидната форма без преходи отгоре до долу предоставя зрителна наслада. Дълга експлоатация без нужда от поддръжка - чрез горещо поцинковане се осигурява пълна защита от корозия за период от 20 до 30 години. Модулната конструкция позволява поправката да засегне само повредената част.


Улесненото транспортиране, съхранение и сглобяване правят OCLYTE® значително по-изгодни от останалите предложения. При транспортиране е необходим товарен автомобил не по-дълъг от 4 метра. Това дава свобода на търговеца или монтажника и го освобождава от значителни разходи, свързани с транспортирането, складирането и монтажа. С вкарването на модулните елементи един в друг цената за транспорт и съхранение е намалена.

По улиците виждаме масивни многотръбни стълбове, изработени от тръби с големи диаметри и дебелини. Знаем какво се случва при удар на автомобил в такъв масивен стълб. ОCLYTE® конструкцията позволява да се запази човешки живот при такава ситуация.

OCLYTE® се произвеждат в нова фабрика на 2Р България в Пловдив. Модулната конструкция на OCLYTE® позволява голяма гъвкавост в производството. Времето за приготвяне на една поръчка е до 7 работни дни за поцинкованите и до 5 работни дни за боядисаните стълбове.2Р България

Пловдив 4000, бул. Марица Юг №186 /производствена база и шоу рум/
тел.:032/ 688916
факс:032/ 633940


Реклама