СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XIV, брой 7, 2017

Иновативни решения от Белимо за висока енергийна ефективност в ОВиК системите

Разговор с Гергана Ангелова, Управител на Белимо България

Иновативни решения от Белимо за висока енергийна ефективност в ОВиК системите

Г-жо Ангелова, как се развивате в международен план и на българския пазар?
Belimo е швейцарски производител на оборудване за автоматизация на системи за отопление, вентилация и климатизация. Още при създаването си през 1975 г. излизат с иновативен продукт – ел. изпълнителен механизъм за директно куплиране към вала на клапата, който опростява системите и веднага се превръща в стандарт. Към днешна дата Belimo е най-големият в света производител на изпълнителни механизми за ОВК системи, с почти двойно по-голямо производство от втория по големина и повече от 6 млн. произведени изпълнителни механизма за година. Несравнимото качество и надеждност на оборудването са и причината за големия пазарен дял на компанията. В Европа приблизително 70% от инсталираните задвижвания за регулиране на въздух са Belimo, а при противопожарните и противодимни изпълнения статистика за миналата година показва 88% пазарен дял. В България (ние като представител) вече 17 години се стремим да поддържаме тази световна тенденция.

Разкажете повече за предлаганите от компанията решения за ОВК.
Именно това е ключовото, Belimo не е просто производител, Belimo предлага решения. Всяка година фирмата инвестира около 35 милиона CHF за проучване и разработки. Много продукти, които днес са приети за стандарт, са изобретени от Belimo. Освен класическия ел. изпълнителен механизъм за клапи за въздух, такива са противопожарните изп. механизми с аварийна функция, VAV регулирането. През 1998г. швейцарският производител изкарва на пазара едно революционно решение за регулиране на вода – сферичния равнопроцентно регулиращ вентил. От тогава до сега, сферичната технология при вентилите се доказа като по-рационалния, енергоспестяващ и лесен за поддръжка модел и повечето нови разработки на фирмата се основават върху него.

Споделете с читателите за нови продукти и направления.
Много успешни са новите изпълнителни механизми за противопожарна защита с допълнителна патентована заключваща функция, даваща още по-голяма сигурност в случай на пожар. Тази нова разработка доведе до по-голям пазарен дял в тези системи за безопасност. Примери за последващи решения на база сферичната технология са: независимият от налягането вентил създаден 2003г., вече усъвършенстван и на база на тази концепция последните години Belimo създаде продукти без аналог на пазара. 6-пътните рег. вентили за четиритръбни системи, създадени през 2006г., през 2016г. излизат и във вариант с електронно хидравлично балансиране и едно от последните решения, доказало се като най-енергийно ефективно при водното регулиране – Energy valve. Този многофункционален вентил има вече десетки награди за иновативност и енергийна ефективност от независими институции в цял свят и според специалистите в бранша това е бъдещето на хидравличното регулиране, тъй като спестява много при проектиране, монтаж, поддръжка и експлоатация на системата. От тази година Energy valve вече е и с облачна комуникация, което е първата стъпка към новото продуктово направление на Belimo, базирано на IoT (Интернет на нещата) концепцията. Макар и да звучи сложно, всички нови решения са с цел опростяване на системата, лесна експлоатация и поддръжка, спестяване от първоначална инвестиция, максимална енергийна ефективност и комфорт. Тази година пуснахме и нова продуктова гама, която веднага спечели вниманието и одобрението на специалистите в бранша - сензори за ОВК системи. Макар стандартни продукти, те също носят от иновативния дух на Belimo и това се забелязва още по оригиналния и функционален дизайн.

Няколко думи и за бъдещата Ви работа.
Belimo непрекъснато подготвя нови, оригинални решения, някои от които ще бъдат реализирани още следващата година. Голям е фокусът върху IoT продуктите, както и новото направление – сензорите, където скоро ще предложим нещо интересно и различно.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Събития

Новини

реклама


  • Сдружение Топливо