СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XIV, брой 7, 2017

Смарт Център Бургас е съвременна интерпретация на класическия модернизъм в архитектурата

Разговор с проф. д-р инж. арх. Пеньо Столаров, проектантско бюро Пеньо Столаров Арт

Смарт Център Бургас е съвременна интерпретация на класическия модернизъм в архитектурата

Проф. Столаров, споделете за Вашето участие в проекта на Смарт Център Бургас?
Началото на този проект стартира през 2007 г., когато направихме консорциум между Атика Р5 и Пеньо Столаров Арт. В рамките на този консорциум започнах работа като главен проектант по сградата, която тогава се наричаше Омега Център. Първоначално имахме амбицията да завършим сградата през 2009 г. Това е и годината, в която се навършват 90 години от създаването на Баухаус във Ваймар (1919 г.). Използвах това като основа, върху която да развия идеята на проекта и насочих усилия в тази посока, а именно включването на елементи от класическия модернизъм в съвременната архитектура. По редица стечения на обстоятелствата работата по обекта беше прекъсната през 2009 г. с пауза от няколко години, до 2015 г., когато инвеститорът и строител – Планекс, се обърна към мен да завърша обекта. Имаше вече наематели с конкретни изисквания и това наложи да преработим проекта. Тези дейности се извършиха от моята фирма Пеньо Столаров Арт. Така, започнат като част от консорциум, впоследствие проектът беше завършен само от мен. Годината на завършване е 2016 г.

Да преминем конкретно към архитектурата на сградата. Бихте ли разказали повече за оформлението на обемите?
Архитектурно сградата е подчиненa на няколко водещи линии. Едната линия това е контекстът на терена - в съседство вече имаше една построена сграда - Бизнес център Кондоско, по проект на Атика Р5, и това предопредели така да организираме обемите, че двете сгради да са в диалог. Формата на обеми донякъде беше повлияна от стремежа за оптимално използване на парцела. Основното, високо тяло на сградата разположих по диагонал на парцела. Така усвоих максимално мястото. По този начин акцентирах и върху една добре изразена права линия, която контрастира на облите и по-плавни форми на Кондоско. В северната част на парцела е ниското тяло, което е с форма на полукръг. То е свързано с високото тяло посредством вътрешен двор. На юг разположих триъгълното тяло. И така успях в този парцел да композирам сградата на база на три основни форми – основно тяло по диагонал, полукръг на север и триъгълник на юг.

Другата водеща тема, около която развих проекта, е съвременната интерпретация на класическия модернизъм в архитектурата. Акцент в сградата е окачената фасада, но с една допълнителна роля, надхвърляща конвенционалното ѝ предназначение - изведох окачената фасада като самостоятелен елемент. Тоест тя не свършва там, където свършва предназначението ѝ – да затвори сградата, а продължава и извън обхвата на функцията си. Именно използването на този прийом допринесе и за характерния образ на сградата. Отново препратка към класическия модернизъм е корабът, изведен от Корбюзие като тема. От друга страна и един символ за морския град. Северната фасада, за разлика от южната, е затворена, но и тук отново имаме интерпретация на класическия модернизъм – Ерих Менделсон с неговата непрекъсната линия на подпрозоречните елементи, което в сградата може да бъде видяно в облата фасада на ниското тяло на север.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Събития

Новини

реклама


  • Сдружение Топливо