СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XV, брой 3, 2018

Изграждане на пристройки към къщиИзграждане на пристройки към къщи

Пристройката, някъде използвана като зимна градина, може да играе ролята на алтернативен източник на енергия за дома. Когато е разположена между отопляваните помещения и ...

Външни топлоизолационни системи

Външната топлоизолационна система се поставя на външните фасадни стени на сградата. Тя представлява многопластова конструкция, в която основна роля изпълнява топлоизолаци ...

Сградна автоматизация за защита от наводненияСградна автоматизация за защита от наводнения

Протичащите сградни водопроводни тръби и уреди, работещи с вода, водят до наводнения, повреди на подове, стени и мебели, като проблемите могат да се пренесат и на по-ниск ...Реклама