СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XV, брой 3, 2018

Каниско Технолоджи предлага софтуер за строителни проекти STR Vision CPM

Каниско Технолоджи предлага софтуер за строителни проекти STR Vision CPM

STR Vision CPM е мощен и гъвкав софтуер, разработен от професионалисти в сградната и инфраструктурна индустрия, който подобрява възможности за управление на строителни проекти. В днешно време изпълнението повече от всякога зависи от споделената информация. На всички етапи - проектиране, оценки, график за изпълнение и поддръжка, са необходими актуални и надеждни данни за осигуряване на качествено и ефективно управление.

STR Vision CPM ви позволява да контролирате всички дейности при планиране и изпълнение на проекта и да споделяте информация с другите участници. Софтуерът се използва не само за съставяне на количествени сметки, калкулации и отчитане на извършените работи, но и за управление на ценоразписи, ценови и икономически анализи и обосновки, планиране на строителните работи и съставяне на линейни и мрежови графици за изпълнение, работа с подизпълнители и доставчици, планове за техническо обслужване и ремонт, планове за безопасност, тръжни спецификации, ежедневни журнали за извършваните работи, анализ на бизнес данни.

STR Vision CPM ползва технологията на Строителното Информационно Моделиране (BIM) и контролира работните процеси ползвайки винаги актуален модел на строителния обект. Благодарение на стандарта Industry Foundation Classes за обмен на данни в строителството и управлението на сградния фонд, можете да извличате количества директно от 3D проектния модел, да управлявате времевите графици (4D) и цени (5D). STR Vision CPM се интегрира с Microsoft Project и Oracle Primavera, както и с международни ERP системи като: SAP, Microsoft, Dynamics и други. STR Vision CPM е разработен от компанията Team System – Италия, чийто официален представител за България е фирма Каниско Технолоджи. Към момента STR Vision CPM има инсталирани повече от 25000 лиценза, 70% от които са в Европа.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама