СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XV, брой 3, 2018

Партньорство между Siemens и летище Мюнхен

Партньорство между Siemens и летище Мюнхен

Siemens и летище Мюнхен се договориха за стратегическо партньорство в сферата на дигитализацията, което предвижда съвместна работа за цифровото бъдеще на летището заедно с други партньори. През следващите години участниците в проекта искат да използват анализи на данни, технологии от сферата на Интернета на нещата (IoT) и изкуствен интелект, за да подобрят например енергийната ефективност на летищните сгради и логистиката на системата за обработка на багаж. Плановете също така включват използването на тези възможности, за да се направи по-приятно времето, което пътниците прекарват на летището. За да постигне тези цели, Siemens става партньор в LabCampus - мащабен проект за цифровото бъдеще на летището.

LabCampus е новият иновационен център на летище Мюнхен. В него компании, стартиращи фирми, университети и изследователски институти трябва да работят заедно в сферата на новите технологии. В този междудисциплинарен център Siemens и летище Мюнхен ще разработват пионерски решения в областта на иновациите, като например мобилността и енергийното управление, както и безопасността и сигурността.

В момента Siemens фокусира разработките си върху пет области на иновации. Това включва интелигентно насочване на пътническите потоци, безпроблемно проследяване на багажа, автобуси, които се движат автономно на територията на летището, както и предсказуема поддръжка и експлоатация на системи като обработка на багаж и сградни технологии. За тази цел Siemens ще използва своята отворена, базирана на облака операционна IoT система MindSphere. MindSphere може да се използва за разработване и управление на нови приложения и цифрови услуги. Този подход дава възможност за бързо събиране и оценка на огромните количества данни, генерирани на летището. Отделните бази данни са свързани помежду си и по този начин от тях се получава информация за по-нататъшна оптимизация.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама