СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XV, брой 3, 2018

Trox представя система за управление на въздуха в лаборатории и чисти помещения

Trox представя система за управление на въздуха в лаборатории и чисти помещения

Лабораториите и чистите помещения представляват най-голямото предизвикателство за системите за управление на въздуха. Когато се работи с агресивни вещества, системите за контрол трябва да реагират бързо. Чувствителните зони са отделени от други области чрез различни нива на налягане. Важно е тези различни условия да се запазят. Мониторингът е задължителен. LABCONTROL EASYLAB е много гъвкава система, така че промените в употребата не изискват задължително повторно въвеждане в експлоатация.

Основните характеристики на системата EASYLAB включват подобрено балансиране и контрол на дебита в лабораторните камини. EASYLAB обхваща всички обичайни опции за управление на лабораторни камини и отговаря на всички индивидуални изисквания. Типичните области на приложение на системите все повече включват зони с контрол на налягането в помещения или въздуховоди. И двете стратегии за управление могат да бъдат изпълнени с EASYLAB, който осигурява каскадно управление, позволява много по-стабилни ситуации в помещението и въздуховода. Особено в лабораториите определени зони трябва да бъдат оборудвани със сертифицирани от ATEX компоненти. За тази цел TROX предлага компоненти, като например: EASYLAB е проектиран да осигури контролен входен сигнал за VAV клапите тип TVR-Ex.

TROX е водеща в разработването, производството и продажбата на компоненти, агрегати и системи за вентилация и климатизация на помещения. Със 28 дъщерни дружества в 26 страни на 5 континента, 14 производствени мощности, вносители и представители, TROX присъства в над 70 страни. TROX Австрия действа като център за всички видове бизнес в региона на ЦИЕ и е представен в Австрия, Унгария, Чехия, Хърватия, Сърбия, България и Румъния; както и в Словения и Словакия чрез успешни и надеждни партньори.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама