СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XV, брой 6, 2018