СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XV, брой 7, 2018

Съвместните обучения по енергийна ефективност на ЕнЕфект, УАСГ и КСБ дават резултати

Съвместните обучения по енергийна ефективност на  ЕнЕфект, УАСГ и КСБ дават резултати

Близо 900 строителни специалисти са обучени в Центъра за знания за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите в УАСГ по над 20 учебни програми по актуални теми от българската и европейската строителна практика. Това е резултатът от европейския проект Train-to-NZEB, който бе представен на 9-и ноември 2018 г. в УАСГ по време на събитие с участието на партньорите по проекта ЕнЕфект и КСБ, домакините от УАСГ, представители на КАБ, БАИС, фирми и учебни центрове, работещи в строителния бранш.

Един от основните акценти на проекта е новият учебно-демонстрационен център в УАСГ, в който се демонстрират съвременни технологии, изделия и материали, предназначени за строителството на почти нулевоенергийни сгради. Центърът е оборудван по модел на най-авторитетните учебни центрове в Ирландия, Великобритания и Германия. Той е част от мрежа от 10 подобни учебни лаборатории в България, Румъния, Чехия, Турция, Украйна, Италия, Гърция и Хърватия, които имат за цел да създадат възможно най-добрите условия за специализирано практическо обучение на специалисти от всички сфери на инвестиционния процес.

Темите, по които се водят обученията, са изключително разнообразни – от международните сертификационни схеми на Институт Пасивна къща – Германия до програми за придобиване на национално призната квалификация и кратки демонстрационни курсове. Засегнати са всички теми, свързани с почти нулевоенергийните сгради - изолационни системи, енергийно ефективно дограми, вентилация с рекуперация, въздухоплътност, съвременни системи за отопление и охлаждане, фасаден инженеринг, строителна физика, ВЕИ в сградите и много други.

Особено внимание, разбира се, се отделя на обновяването на съществуващи сгради. Новият текущ проект на ЕнЕфект и УАСГ Fit-to-NZEB отново финансиран по програма Хоризонт 2020 на ЕС, вече разработи учебни материали по 17 теми, свързани с „дълбокото“ енергийно ефективно обновяване на сгради, на основата на които могат да бъдат разработени учебни програми за всички равнища от европейската квалификационна рамка. Така бе създадена и дисциплината „Управление на енергийно ефективното обновяване на сгради“, която вече е част от магистърската програма „Строителство на сгради и съоръжения“ в УАСГ. Ще бъдат търсени начини развитото съдържание да бъде внедрено и в програмите на професионалните гимназии по строителство и архитектура, а в учебно-демонстрационния център в УАСГ ще бъдат предлагани кратки курсове за обучение и валидиране на знания и умения, придобити на работното място. Друг основен елемент от предлаганата учебна схема са обученията на работното място, за които вече се анализират и адаптират програми от водещата в тази област ирландска организация „Академия Пасивна сграда“.

Като следващ етап от тези дейности, ЕнЕфект започна и нов проект на тази тема – CraftEdu в партньорство с организации от Австрия, Чехия и Словакия. Чрез него ще бъдат разработени нови теми и подобрени съществуващите програми, а заедно с това ще бъде създадена и система за онлайн обучения, която да допълва и подпомага присъствените курсове. Така, с развитото международно партньорство и се очаква учебно-демонстрационният център в УАСГ да се превърне в средище за обмен на знания и умения за проектирането, изграждането и експлоатацията на енергийно ефективни сгради, които отговарят на стандартите на следващите десетилетия.

Информация за учебните курсове можете да намерите по всяко време на сайта на Учебно-демонстрационния център (УДЦ), а допълнителна информация за европейските проекти, с чиято подкрепа се осъществяват обученията, на сайта на ЕнЕфект.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама