СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XV, брой 7, 2018

EKA-EU управляваща дим клапа за много отделения от TROX

EKA-EU управляваща дим клапа за много отделения от TROX

Клапата за контрол на дима EKA-EU служи да запази спасителните пътища без дим. Правоъгълни димоотвеждащи клапи с функция на отвеждаща вентилация, за отвеждане на дим с механични системи или като отвор за допълнително подаване на въздух.

Клапите за контрол на дима EKA-EU се използват в механични системи за отвеждане на дим и в естествените за отвеждане на дим и топлина. Те се използват за извличане на димни газове и за осигуряване на допълнителен захранващ въздух на едно или повече противопожарни отделения. Клапите са изработени от поцинкована стомана и се отварят от задвижващ механизъм; когато се открие дим, задействащият механизъм се задейства от сигнал или от датчик за дим или от пожароизвестителна система. Клапите за контрол на дима имат две безопасни положения: отворено и затворено. В случай на пожароустойчиви клапи за дим за няколко отделения, безопасното положение е "отворено" или "затворено", в зависимост от мястото на пожара и пътя на дима, който ще се отведе. Ако безопасното положение е "отворено", свободната зона трябва да се поддържа дори и в случай на пожар.

Кратък преглед на преимуществата: СЕ сертифицирана съгласно EN 12101-8 за много приложения; Висока сигурност с EI 120; Класификация по EN 13501-4, до EI 120 (vew- i ‹› o) S 1500 C10000 AA мулти; Ниво на налягане 3: за системи до 1500Pa; Оперативна надеждност C10000: за авариен и вентилационен режим; Конструктивните варианти с корпус от неръждаема стомана или прахово покритие отговарят на още по-важни изисквания за защита от корозия; Къса дължина от 240 mm; Херметичност на корпуса и лопатка по EN1751; Отговаря на EN 1366-10: 2011 Проверка на пожароустойчивост за сервизни инсталации - Клапи за контрол на димните газове; EKA-EU - Икономически изгодна - Конструктивните особености на EKA-EU я доближават в много отношения до една противопожарна клапа, като по този начин цената є се доближава до цената на една противопожарна клапа.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама