СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XV, брой 7, 2018

Високата квалификация на специалистите ни е гаранция за фирмено развитие

Разговор с инж. Кирил Младенов, управител на МАКИР-П

Високата квалификация на специалистите ни е гаранция за фирмено развитие

Инж. Младенов, бихте ли представили накратко за читателите на списание СТРОИТЕЛИ областите, в които е специализирана фирма МАКИР-П?
Предметът на дейност на фирмата обхваща преди всичко проучване и проектиране по част Електротехническа на всякакъв вид строежи, изработване на експертни оценки, рецензии, осъществяване на технически контрол и експертизи. Фирмата е създадена през 2005 г. и е вписана в регистъра на проектантските бюра в Република България под № 0027ПБ.

През изминалите тринадесет години Макир-П работи по проекти в няколко области. Част от тях са за вътрешни електрически инсталации от всякакъв тип: силови, осветителни, заземителни, мълниезащита, телефонизация, компютърни мрежи, озвучаване, телевизионно наблюдение, контрол на достъпа, сигнално-охранителни уредби и инсталации, системи за оповестяване при бедствие, пожароизвестяване и други. Имаме успешни проекти и за изкуствено осветление на открити площи - улици, площади, паркове, спортни обекти, открити площадки за производствена и складова дейност, архитектурни забележителности, фонтани, както и помпени и пречиствателни станции, резервни източници на електрозахранване - UPS, генератори, PV, въздушни и подземни електропроводи за напрежение до 110kV, подстанции, разпределителни уредби, трафопостове до 110kV. В областта на възновяемата енергия проектите ни са за малки водноелектрически централи, соларни електрически централи и централи за производство на електрическа енергия от ВЕИ - фотоволтаични електроцентрали, биомаса и др.

Последните реализирани проекти включват завода за осветителна техника Osram край Пловдив. Там бяха изградени силнотокови ел.инсталции, площадкови кабелни мрежи и трафопост. В завода за производство на части за автомобилната индустрия Witte Automotive, Русе изградихме вътрешните ел. инсталации, площадкови кабелни мрежи и трафопост. В предприятието за производство на части за автомобилната индустрия Одело Фарба България- Куклен, предприятие за производство на електрокомпоненти за авиоиндустрията Latecoere- край Пловдив, предприятие за производство на сензори- Sensata Technologies- край Пловдив и жилищни комплекси Олимпия, Орхидея, Оазис - изградихме Електро часта.

Кои са приоритетите на фирмата по отношение на обучение и повишаване квалификацията на специалистите по инвестиционно проучване и проектиране?
В МАКИР-П работят 20 висококвалифицирани електро специалисти, някои от които започнали работа във фирмата като студенти, придобили над 10 годишен стаж. Множеството реализирани проекти, тясното сътрудничество с лидерите на пазара - Legrand, Schneider, ABB, Siemens и организираните от тях обучения, гарантират на служителите ни най-висока квалификация в областта на инвестиционното проучване и проектиране. Практическото обучение продължава, като се осъществява и авторски надзор и специалистите ни получават цялостна представа за проектираните обекти и заложените в тях най-нови, качествени и оптимални решения. Обучение се провежда както в офиса, така и на семинари организирани от производителите на техника и КИИП.

Тази година бяха организирани посещения на най-голямото световно изложение за осветление и строителни услуги Light + Building 2018 Франкфурт, където всички наши електроинженери видяха най-новото в областта, бе организирано посещение и на завода на ЕАЕ в Истанбул.

Как виждате развитието на МАКИР–П в бъдеще?
Въпреки трудностите, с които се сблъскваме ежедневно, ние сме оптимисти за развитието на фирмата. Стремим се да предлагаме висококачествени услуги, работещи решения, улеснявайки нашите възложители с консултации и съдействие за реализиране на проектите.

Удовлетвореността на клиентите ни е стимул да продължим да се развиваме, като, успоредно с увеличаване на пазарния дял, нашата най-важна задача е да запазим и, защо не, да продължим да увеличаваме броя на работещите във фирмата, както и тяхната квалификация, защото именно квалифицираните ни специалисти са гарант за бъдещото ни развитие.Реклама