СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XV, брой 8, 2018

Енергийна ефективност бе темата на третия семинар от конкурса ЕКООБЩИНА

Енергийна ефективност бе темата на третия семинар от конкурса ЕКООБЩИНА

Енергийната ефективност на сградите е от основно значение, особено когато е доказано, че сградите са на първо място по енергийно потребление, изпреварвайки транспорта. Преодоляването на енергийната зависимост и все по-нарастващото потребление на енергия събраха над 60 представители на общините в сградата на Френския институт в София. Поводът беше провеждането на третия семинар за енергийната ефективност на сградите, част от конкурса ЕКООБЩИНА 2018, който се организира от посолството на Франция в България и се проведе на 15 Май.

Домакин на събитието беше Н. Пр. Ерик Льобедел, посланик на Франция в България. Той спомена пред присъстващите, че проектите в областта на енергийната ефективност, осъществени от българските общини, са изключително успешни. „Българските експерти са доказани професионалисти и, благодарение на работата им в общините, резултатите са толкова добри. Именно местните власти са най-подходящите за предприемане на ефективни действия за справяне с климатичните промени“, подчерта той.

Гост на събитието бе Валентин Йовев, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството. Той обобщи направеното от МРРБ по отношение на енергийната ефективност като подчерта, че тя е водещ приоритет на Министерството през последните години.

Презентациите започнаха с лекцията на Таня Христова, кмет на Габрово. Ръководената от нея община спечели наградата в конкурс ЕКООБЩИНА 2017 в категорията „Енергийна ефективност на сградите“ за големи общини. Г-жа Христова представи програмата за енергийна ефективност на обществените сгради и частните жилища и приоритетите на община Габрово в тази област.

Оливия дьо Малвил е координатор на FLAME (Федерация на местните агенции по енергия и климат). Това е независима организация, с нестопанска цел, която работи съвместно с местните публични власти и предоставя експертни съвети и информация. В своята презентация г-жа Малвил подчерта, че общините са в основата на успеха на политиките за енергийна ефективност и промяната на общественото мнение в тази посока. Според нея най-добър ефект ще се постигне чрез мобилизиране на всички заинтересовани страни, стимулиране търсенето на проекти за енергийно обновление от страна на частните лица, насърчаване на банковия сектор и привличане на публичното финансиране.

Община Смядово бе отличена като победител в категорията „Енергийна ефективност на сградите“ за малки общини в конкурс ЕКООБЩИНА 2017. Иванка Петрова, кмет на Смядово, представи политиките на общината в тази област. Мерки за енергийна ефективност са приложени в над 8 общински сгради и в многофамилни жилища с обща разгърната застроена площ от 29 002 кв.м. Г-жа Петрова обобщи резултатите – постигнато е намаляване на енергопотреблението на домакинствата и икономия на разходите им през зимата. Обновяването на входовете на сградите, благоустрояването на междублоковите пространства и придобиването на нов и модерен облик на града оказват благоприятен ефект с повишаване стойността на имотите и самочувствието на жителите.

Според френската законодателна рамка Законът за енергийния преход за зелен растеж от 17 август 2015 г. е заложил няколко важни цели за трайна промяна по отношение на околната среда и енергийната ефективност. До 2030 г. трябва да се постигне намаляване с 40% на емисиите на газове с парников ефект в сравнение с 1990 г. и с 30% на потреблението на енергия от горива.

Жан-Пол Оше, председател на Местната агенция по енергия в Южен Бретан, делегиран съветник по енергийните въпроси на Агломерация Лориан и общински съветник в град Лориан, представи какви мерки са предприети от Агломерацията за изпълнението на горните цели. Приоритетни програми са намаляването на енергийното потребление от уличното осветление, осъществяване на енергиен одит на обществени, търговски и частни сгради, замяна на електрическите конвекторни уреди за отопление с по-ефективни такива. Направена е и изолация на подпокривните пространства на обществени сгради. Проучват се и възможностите за отопление с биомаса и дървен материал.Реклама