СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XV, брой 8, 2018

Иновативна термопомпа за отопление и охлаждане

Иновативна термопомпа за отопление и охлаждане

Международен екип изследователи обедини усилията си, за да посрещне нарастващата нужда на Европа от достъпни и ефективни геотермални решения. Тяхната работа, която получи подкрепата на ЕС чрез проекта GEOTeCH, се съсредоточава върху осигуряването на рентабилно възобновяемо отопление и охлаждане за къщи и малки сгради.

Неслучайно екипът на GEOTeCH е насочил вниманието си към този пазар. Според Международната агенция по енергетика сградите отговарят за 30% от световното потребление на енергия и за значителен процент емисии на CO2. Системите за отопление, вентилация и климатизация представляват около половината от използваната енергия в сградите. Секторът се разширява, което прави още по-важно намаляването на потреблението на енергия и използването на възобновяеми източници. В основата на проекта е напредъкът в геотермалната термопомпена технология. Експертите разработват нова термопомпа с двоен източник за отопление, охлаждане и битово горещо водоснабдяване.

Иновативният продукт се възползва от източниците на топлина от въздуха или земята, в зависимост от експлоатационните и климатичните условия. Той може да избере най-благоприятния източник на топлина или на охлаждане по начин, който му позволява да работи като термопомпа въздух-вода или земя-вода. Поради това през зимата тя може да осигури топла вода за отопление на сгради, използвайки въздуха или земята като източници на топлина. Като алтернатива, през лятото, той използва въздуха или земята като източници на охлаждане. Уредът също така осигурява целогодишна битова гореща вода, която през лятото може да генерира, използвайки кондензиращата отпадна топлина на системата. Термопомпите могат да се възползват от практически неограничената топлина от слънцето, която пада на земята и затопля въздуха около нас.

„Геотермалната енергия е бъдещето – това е чист и устойчив източник на енергия“, казва проф. Грийнуф от DMU.Реклама