СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XV, брой 8, 2018

Мерки за повишаване на eнергийната ефективност в Столична община

Мерки за повишаване на eнергийната ефективност в Столична община

През 2018 г. над 30 млн. лв. са предвидени от бюджета на общината за инвестиции в строителство и енергийна ефективност на детски градини и училища.

По отношение на на уличното осветление, мерките за енергийна ефективност протичат в няколко насоки – чрез инвестиции в изграждане на ново осветление, чрез подмяна на старо с ново енергоефективно осветление.

Образователна инфраструктура
Столична община получи одобрение за проект по ОП Региони в растеж 2014-2020 г. за обновяване на сградите на 16 училища и 10 детски градини, които ще бъдат основно ремонтирани до края на следващата година. Общата стойност на проекта е 63, 623 млн. лв., като близо 58 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ, а останалите средства са съфинансиране от общината. Ремонтните дейности за цялостно обновяване и модернизация на сградите включват изграждане на топлоизолация по външни стени и покриви, подмяна на дограма, ремонти в помещенията, реконструкция на санитарните възли, ремонт на водопроводни и канализационни инсталации, на дворни настилки и озеленяване, изграждане и оборудване на детски площадки, осигуряване на общодостъпна среда, монтаж на пожароизвестителни уредби и СОТ и др. Общо 25 от сградите са в районите Красна поляна, Връбница, Надежда и Илинден, които са обособени като Зона с преобладаващ социален характер. Един обект – 9-та Френска езикова гимназия Алфонс дьо Ламартин, е в Зоната на публични функции с висока обществена значимост в район Средец. В обхвата на проекта са включени 3 обекта в столичния район Красна поляна. 11 са сградите, които ще бъдат ремонтирани в район Надежда. Учебните заведения, които ще бъдат обновени по ОПРР в район Връбница, са 4. В район Илинден ще бъдат ремонтирани 7 обекта. В район Илинден двуетажна общинска сграда с тавански помещения ще бъде преустроена в училищен корпус към 43. ОУ Христо Смирненски. Към сградата на 9-та Френска езикова гимназия Алфонс дьо Ламартин ще бъде изградена нова постройка с учебен блок и многофункционален физкултурен салон.

Улично осветление
С цел подобряване управлението на уличното осветление и създаване на система за контрол в периода 2014 г. и 2015 г. е реализиран проект за внедряване на Географска информационна система за нуждите на уличното осветление. При внедряването е извършено детайлно проучване на терена, състоящо се в инвентаризация на елементи от публичното осветление и на адресите за съответния обект, като проучването обхваща около 100 000 обекта. През 2016 г. приключи изпълнението на проект „Реконструкция на общинско улично осветление” ЛОТ 1: Рехабилитация на улично осветление в Столична община по Договор № KIDSF-GA-045/01, който се реализира с безвъзмездна финансова помощ от Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на АЕЦ „Козлодуй“. В рамките на проекта са подменени около 10% от общия брой осветителни тела в Столична община и са монтирани около 8 000 светодиодни осветителни тела в Централна градска част, Банкя и др. Положителен ефект от реализацията на проекта е намаление на разходите за поддръжка на новите светодиодни осветителни тела. Вложените инвестиции за изпълнение на проекта са 6 600 000 лв., като годишните спестявания на енергия са около 5000 MWh/год. или около 800 000 лв. спестени разходи за електроенергия. Спестените емисии СО2 след реализацията на проекта са около 4 900 т/год. През 2015 г. е изпълнен и проект „Рехабилитация на съоръженията на публичното осветление в транспортния тунел под НДК“. Строително-монтажните работи обхванаха подмяна на всички осветителни тела в транспортния тунел под НДК със светодиодни и инсталиране на система за управление, в зависимост от външната осветеност. Резултат от тази мярка е спестяването на ел. енергия в размер на 1 752 000 kw/h годишно за около 300 000 лв./год. и емисии на CO2 в размер на 1 420 тона/год. През 2017 г. са възстановени около 460 обекта, подменени са осветителни тела с енергоспестяващи – 2 005 бр. В момента се работи по следните обекти, като се подменят амортизираните, натриеви осветителни тела с нови светодиодни осветителни тела: бул. Джавахарлал Неру, бул. Захари Стоянов, бул. Възкресение от бул. Константин Величков до бул. Никола Мушанов, бул. Тодор Каблешков.Реклама