СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XV, брой 8, 2018

Представиха целите на Националната жилищна стратегия

Представиха целите на Националната жилищна стратегия

Обновяване на жилищния фонд, създаване на техническа документация за всички жилища и коригиране на дисбалансите в пазарните механизми на жилищния сектор са сред основните цели на Националната жилищна стратегия. Стратегията определя цялостната политика по отношение на жилищния сектор и има дългосрочна визия с хоризонт до 2030 г. Това посочи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова по време на конференция на тема „Финансиране на енергийната ефективност в Централна и Югоизточна Европа“. Крумова отбеляза, че жилищният сектор предоставя огромен потенциал за осъществяване на целите на енергийната ефективност – енергийна сигурност, намаляване на енергийната бедност, подобряване на здравословната среда за живеене на хората, намаляване на разходите за здравеопазване и др. Затова е необходимо изработването на устойчива програма за дългосрочно обновяване на всички жилищни сгради в страната. Тя обясни, че е необходимо изработването на икономически по-ефективни и по-иновативни начини за финансиране на енергийната ефективност, които да включват активното участие и партньорско отношение както на собствениците на сградите и жилищата, така и на бизнеса.

„След изпълнение на мерките за енергийна ефективност по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради разходите на домакинствата за отопление и електроенергия намаляват с 40 до 60%. При обновяването на жилищните сгради ще се търсят механизми за капитализация на тези положителни ефекти“, коментира още регионалният заместник-министър и припомни, че 44 хил. сгради у нас се нуждаят от обновяване. По думите є, до момента около 2000 от тях са обновени по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и усилията са насочени към създаването на механизми, чрез които да бъдат обновени повече сгради.Реклама