СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XV, брой 8, 2018

Фасади, които подобряват енергийната ефективност

Фасади, които подобряват енергийната ефективност

Двама изследователи от UPM са разработили вентилирана фасада с двойна камера и устройство, което контролира потока въздух, което значително спестява енергия в сградите. Това устойчиво решение може да се прилага както при ремонти, така и при ново строителство.

Фасадата е основен конструктивен елемент на сградите, който отговаря на изискванията за енергийна ефективност и вътрешен комфорт. Видът на фасадната система, нейното проектиране и качествено изпълнение за от голямо значение за крайното енергийно потребление на сградата.

В средиземноморските ширини, например в Испания, сградите обичайно имат зимни загуби на енергия през северната и източната фасади. Същите сгради през лятото получават много повече енергия чрез южните и западните фасади, заради слънчевата радиация. И в двата случая в сградите е необходимо движение на въздуха, за да се поддържат подходящи условия за обитаване. Така, чрез сградната обвивка, се противодейства на енергийните натрупвания/загуби.

За да се подобри енергийната ефективност на фасадите, двама изследователи от групата Tecnología Edificatoria y Medio Ambiente (TEMA) в UPM са разработили система за вентилирана фасада. Конвенционалните вентилирани фасади се състоят от вътрешен слой, топлоизолация, вентилационна камера и външно покритие. При новата фасада се добавя втора въздушна камера между съществуващата и фасадната изолация. Двете камери са свързани помежду си при най-ниската част на фасадата. Друга особеност е добавянето на елемент отгоре, който регулира въздушния поток в камерите, в зависимост от градиента на съществуващата температура между вътрешността на сградата и външната среда. Енергийните натрупвания или загуби се намаляват чрез намаляване на енергийното потребление на фасадите. Освен това конструкцията на системата спомага за намаляване на вертикалния температурен градиент по обвивката, като изравнява температурата на въздуха в камерите през цялата година. Елиминира се разликата между по-високите и по-ниските етажи от гледна точка на вътрешен комфорт и степен на енергийна ефективност.Реклама