СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XV, брой 8, 2018

Енергийната ефективност е сред приоритетите на Oбщина Смядово в дългосрочен план

Разговор с Иванка Николова, Кмет на Община Смядово

Енергийната ефективност е сред приоритетите на Oбщина Смядово в дългосрочен план

Уважаема г-жо Николова, Община Смядово бе отличена като победител в категорията „Енергийна ефективност на сградите“ за малки общини в конкурса ЕКООБЩИНА 2017. Бихте ли казали какво място заема енергийната ефективност сред приоритетите и целите на общината и какви политики провеждате в тази област?
Бих казала, че темата за енергийната ефективност е сред приоритетите и целите на община Смядово в дългосрочен план. За целта имаме разработена дългосрочна програма за енергийна ефективност на община Смядово. Може би неслучайно и миналата година бяхме носител на наградата на френското посолство за екообщина в категорията „Енергийна ефективност на сградите“ за малки общини под 40 000 души. Ние бяхме най-малката община, която участва в този конкурс /населението ни е около 7500 жители/. Преди да участваме в конкурса не бяхме се замисляли какво точно сме направили по темата енергийна ефективност. През последните години кандидатствахме по много проекти и, естествено, ремонтът на всички сгради минаваше през мерките за енергийна ефективност.

Споделете повече за мерките за енергийна ефективност, които са внедрени в сградния фонд? Какви резултати постигнахте?
Почти всички обществени сгради са санирани. Това променя много живота в тях и води до икономии. А икономиите са публичен ресурс, който влагаме на друго място.

Не можем да не отбележим, че най-голяма полза има от санирането на жилищните блокове. Макар и малка, община Смядово беше една от първите, която кандидатства по програмата за саниране. Санирани са 6 блока от общо 13 в града. В санираните блокове живеят над 25% от населението на Смядово. Ние се отопляваме на твърдо гориво /дърва/ и икономиите на някои през зимата достигнаха до 70% .Всичко стана много добре, но без активната помощ на Общината, бих казала, че това е невъзможно. Ние бяхме активната страна при кандидатстването, при провеждане на обществените поръчки, при среща със строителите и най-вече при инвеститорския контрол. Инженерите от Общината бяха всеки ден на строителната площадка, отблизо наблюдаваха и контролираха всичко и сега нямаме проблеми с качественото изпълнение на санирането. Подготвили сме документите и за другите блокове и се надяваме и те да бъдат финансирани. В момента текат разговори за жилищната политика и бъдещето на програмата, но аз вярвам, че правителството ще намери най-верния път, защото променя живота на сградите и хората.

Липсата на програми не отказа Смядово да работи по проблемите на енергийната ефективност. Със собствени средства осъществяваме енергоспестяващи мерки и в малките населени места. Един ремонт на покрив, смяна на дограма променят малкото кметство, което е единствената обществена сграда в малкото населено место.

В заключение, какви цели сте си поставили, за да продължите ползотворната работа за повишаване на енергийната ефективност?
Смядово продължава да работи по темата енергийна ефективност. Това лято, с помощта на кредит от Фонд Енергийна ефективност, ще санираме и превърнем една изоставена детска градина в защитено жилище. Обмисляме изграждането на нов дневен център за хора с психични проблеми като пасивна сграда. Ще кандидатстваме за закупуването на електромобил за нуждите на Общинско предприятие. След няколко неуспешни договорирания с фирми за смяна на уличното осветление решаваме проблема сами. Закупена е вишка, нови LED крушки, назначен е ел. монтьор и икономиите са вече налице. Има много какво да се работи по темата енергийна ефективност в една община. Когато Общината е отворена към всякакви програми и възможности за финансиране, когато работи в правилната посока, когато имаш работещ колектив, когато знаем какво искаме, нещата се случват. Няма как, това е бъдещето, а ние ще бъдем част от него.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Събития

Новини

реклама