СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XV, брой 8, 2018

Целта ни е пълна енергийна независимост за цялата ВиК система, управлявана от "Софийска вода"

Разговор със Станислав Станев, Директор „Експлоатация и поддръжка” в „Софийска вода”

Целта ни е пълна енергийна независимост за цялата ВиК система, управлявана от

Г-н Станев, в началото бихте ли представили съоръженията, част от водоснабдителната система на Столична община, като акцентирате върху това колко е важно работещите инсталации да са енергоефективни?
„Софийска вода“ управлява съоръженията по целия път на водата на територията на Столична община – от язовирите и речните водохващания, чрез 4 пречиствателни станции за питейни води, 12 помпени станции за питейни води, над 300 хидрофорни инсталации за високите сгради, 4000 км водоснабдителна и 1700 км канализационна мрежи, както и 2 пречиствателни станции за отпадъчни води.

Ние имаме късмета да управляваме система, която от самото си начало е проектирана с мисъл за ефективността, като се използва естественият релеф, за да могат питейните води да достигат до домовете ни с минимално използване на енергия, а отпадъчните води да се отвеждат по законите на гравитацията към пречиствателните станции. Разбира се, системите и съоръженията, които са изграждани през 80-те и 90-те години на миналия век, не отговарят на съвременните норми за енергийна ефективност и нашата роля е да подберем правилно приоритетите, така че да намалим оперативните разходи на компанията. Ние сме се ангажирали с предизвикателната цел да бъдем сред единиците водни компании в света, които изцяло функционират благодарение на зелената енергия, която произвеждат. А това е много важно. Първо, защото е икономически ефективно – средствата, които спестяваме отиват за внедряване на иновации и технологии. Второ, защото енергийната ефективност ни позволява да опазваме околната среда и да пестим природните ресурси. Така ползите са пряко за хората – те получават все по-качествени услуги, както и грижа за екологията и средата на живот.

Разкажете за внедрени мерки и иновативни решения, с които сте оптимизирали енергийните разходи в пречиствателните съоръжения.
Проектът, с който изключително много се гордеем, е инсталация на модерни турбокомпресори за въздух в Пречиствателната станция за отпадъчни води Кубратово (ПСОВ), които регулират подавания въздух въз основа на данните от пречиствателния процес. Тези съоръжения работят автономно, като през 2017 г. осигуриха 11 процента спестяване на електрическа енергия. Компресорите замениха 34-годишните ни машини и ни позволиха да подобрим значително ефективността.

Същевременно инвестирахме в система, която улавя енергията в димните газове на ко-генераторите на обекта и по този начин увеличихме с над 500 кВ инсталираната мощност за отопление. През зимните месеци тази допълнителна топлина, която губехме в атмосферата, се използва за отопление на сградите и поддържане на оптималната температура на пречиствателния процес на територията на пречиствателната станция.

За пречистването на отпадъчните води, където ключов компонент е ПСОВ Кубратово, са планирани вложения от над 4 млн. лв. само за 2018 г.

Неслучайно на The Water and Energy Exchange (WEX) Global Summit награди, които се проведоха през март в Лисабон, ПОСВ Кубратово получи награда за значителен принос във ВиК сектора, със специален акцент върху иновациите в намаляване на енергийното потребление и кръговата икономика. Казвам го не за да ни похваля, а защото това е своеобразна отлична международна оценка за това, което успяхме да постигнем в България. И мисля, че не само в „Софийска вода“, която е част от международната компания Веолия, имаме повод да се гордеем, но и целият български екип, работещи по проекта. Това показва, че, дори и да не сме най-технологично развитата държава, с желание и цел всичко се постига и може да служим за пример дори и в световен мащаб.

Какви са възможностите за производство на повече енергия?
В момента произвеждаме около 30 процента повече енергия от нуждите на пречиствателната станция, с което сме сред световните лидери по ефективност. Въпреки това имаме допълнителни възможности да надграждаме капацитета си. През 2019 г. очакваме да въведем в експлоатация допълнителен анаеробен стабилизатор, който ще ни позволи да приемаме увеличените количества отпадъчни води и утайки при планираното разширение на канализационната мрежа.

Също така работим по проект с европейско финансиране на стойност 1 млн. лв за оптимизиране на аерационната система и топлоизолация на сградите в пречиствателната станция за отпадъчни води.

Ние не следваме вече установени практики, а създаваме нови. Мислим няколко хода напред, планираме системата и за бъдещите ни нужди, така че да сме подготвени за разрастването на капацитета на мрежата, а не когато натоварването стане факт, едва тогава да търсим решения.

Какви цели сте си поставили?
Целта ни е през 2019 г. да постигнем пълна енергийна независимост за цялата ВиК система, която „Софийска вода“ управлява. Затова ще ни помогне основният ремонт на ко-генераторната ни инсталация, който планираме през летните месеци на 2018 г. Ще фокусираме вниманието си и върху редица по-малки подобрения, които очакваме да ни подпомогнат. Такива са например системите за отопление на обектите ни, оптимизиране на помпените ни станции на база на мониторинга, който осъществяваме, подмяна на неефективни двигатели и др. Общо инвестиционната ни програма за 2018 г. ще достигне 51,7 млн. лв., което е с 5,9 млн. лв. повече от миналата година.

Ако успеем, а ние работим сериозно в тази посока, до няколко години ще бъдем първият ВиК в България, както и сред малкото в световен мащаб, постигнали пълна енергийна независимост.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Събития

Новини

реклама