СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 1, 2019

Бизнес център РичхилБизнес център Ричхил

Бизнес център Ричхил е модерна офис сграда, която се отличава с изискана и запомняща се визия, с иновативен подход в проектирането и дизайна, с модерни и високотехнологич ...

Хидроизолационни системиХидроизолационни системи

Хидроизолацията е ключова част от строителния процес. Тя е предназначена да предпазва отделните елементи на сградите и съоръженията от въздействието на валежите, подпочве ...

Соларни стъкла и фасадиСоларни стъкла и фасади

Бързите темпове, с които се развиват соларните технологии, са предпоставка за навлизане на иновативни идеи. Една от тях е разработването на фотоволтаични стъкла за генери ...

Енергиен мениджмънт в офис сгради

Съвременните системи за сградна автоматизация осигуряват основно комфорт и безопасност в експлоатацията, както и адаптиране работата на устройства и подсистеми към нуждит ...

Полифенилсулфонови фитинги в сградните инженерни системи

PPSU (полифенилсуфон) е технически полимер с изключителна химическа и механична устойчивост в широки температурни граници, използван главно в автомобилостроенето, аерокос ...Реклама