СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 1, 2019

Архитектурно-строителна седмица 2019

Архитектурно-строителна седмица 2019

Изданието на изложението Архитектурно-строителна седмица през 2019 г. ще бъде най-мащабното от 2008 г. насам и ще се проведе от 6 до 9 март в Интер Експо Център, София. Бизнес събитието ще разгърне капацитета си в три изложбени зали, а участниците ще разположат щандовете си върху площ от над 8500 кв.м.

Сред основните елементи във формулата на успеха в предстоящото издание компаниите посочват елемента „прецизно сегментиране“, което организаторите са заложили в своята концепция. Чрез този подход ще бъдат създадени отделни тематични зони, в които според сектора на своята дейност ще бъдат обединени българските и международните участници.

Във фокуса си форумът за енергийно-ефективно, екологично и функционално строителство поставя потенциала на съвременното строително оборудване и проектиране, технологии и инструментариум, довършителните дейности, интериорните материали и технологии, модерното вертикално планиране и ландшафт и индустриалното строителство. Сред акцентите ще бъде и софтуерът, BIM, виртуалната реалност и реалното приложение на 3D-принтирането в рамките на строителния сектор.

За положителните тенденции организаторите отчитат активната дейност на авторитетните браншови организации, с които си партнират. Във форума с пълния си капацитет се включват браншовите организации – Камарата на архитектите в България (КАБ), Камарата на строителите в България (КСБ), Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС), Сдружение „Български врати, прозорци и фасади, Български съвет за устойчиво развитие, Асоциация на професионалните озеленители в България, образователни институции.

Като голяма допълнителна възможност за бизнеса специалистите отбелязват паралелното провеждане на Архитектурно-строителна седмица със Security Expo и Water Tech Expo - насочени съответно към сектора на сигурността и индустриалното управление на водите.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Сдружение Топливо