СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 1, 2019

Негорими панели с минерална вата от Технопанел

Негорими панели с минерална вата от Технопанел

Продуктовият обхват на Технопанел се състои от пълни стенни и покривни ограждащи строителни системи от сандвич панели, обезпечени с качеството на най-добрите използвани суровини. В материала ще акцентираме върху свойствата на панелите, които се използват за изграждане на помещения с повишени изисквания за термоизолация и пожароустойчивост.

Изключително подходящ за това материал е минералната вата. Основното й предимство пред останали материали, използвани за топлоизолация, е, че е практически негорим материал. Тя не се свива или разширява под влияние на околната температура, тъй като има почти нулево топлинно разширение. Благодарение на отличните термоизолационни качества, техническите характеристики на минералната вата не се променят при високи температури. Поради тази причина изделията от минерална вата могат не само да предпазват от разпространение на пламъка при пожар, но и да защитават съоръжения със запалими материали и да задържат топлината при студен климат. При пожар влакната на ватата издържат, без разтопяване, на температури над 1000°C, което ги превръща в идеална огнезащитна бариера.

В зависимост от дебелината сандвич панелите иматт различна степен на огнеустойчивост. При използване на стенни панели с дебелина 15 cm и повече се постига граница на огнеустойчивост 180 мин. При покривните панели с минерална вата 10 cm и повече границата на огнеустойчивост е 90 минути (REI90.

За постигане на висока огнеустойчивост Технопанел предлага и сандвич панели със сърцевина от PIR – материал, който комбинира основните предимства на MW и PU сърцевините. Сандвич панелите с PIR са с изключителни топлоизолационни характеристики - ламбда 0,022, и висок клас реакция на огън - Bs1do. Стенните и покривни PIR панели с дебелина 80 mm и повече достигат граница на огнеустойчивост 30 мин.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Сдружение Топливо