СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 1, 2019

Особености при монтажа на пожароустойчиви врати от Hormann

Особености при монтажа на пожароустойчиви врати от Hormann

Когато дадена врата трябва да съответства на изисквания за противопожарна защита, некоректният монтаж може да доведе до тежки последствия. За да бъде монтажът на пожароустойчивите врати компетентно изпълнен, е необходимо да се вземат предвид четири важни аспекта, които следва да се проверяват преди всеки монтаж.

На първо място от съществено значение е видът на стената, т.е. дали се касае за зидария, газобетон, преградна стена или бетон. При строителството на обекти е възможно, в зависимост от използването на сградата след време на различните етажи, да се открият различни видове стени. С оглед на това е необходимо прецизно съгласуване с архитектите, проектантите или ползвателите. На второ място следва да се изясни какъв вид монтаж е целесъобразен, а именно какви материали за фиксиране (винтове, дюбели или анкерни планки) са подходящи. На трето място преди всеки монтаж трябва да се провери дали стената е годна за монтиране на предвижданата врата с оглед на конкретното изискване. В случай че освен на изискването за противопожарна защита вратата трябва да отговаря и на изисквания за защита от взлом, стената трябва да съответства на стандарта DIN EN 1627. И четвърто - необходимо е да се спазват инструкциите за монтаж от съответния производител. В тях се посочват изпитаните връзки със стената съгласно удостоверението за допускане до експлоатация.

Пожароустойчивите врати могат да са от стомана, алуминий или дърво. С цел комбиниране на функционалност и прозрачен дизайн често пъти намират приложение врати с голяма остъклена площ. В преддверията и коридорите често се разполагат алуминиеви или стоманени елементи от тръбна рамка – врати с тънки профили и голяма остъклена площ – класове T30, T60, T90 и покриват изискванията за шумоизолация или димозащита, както и за безопасност. Тези функции обаче се гарантират ефективно, само ако елементът от тръбна рамка е монтиран компетентно. По принцип платното и стената се свързват помежду си през касата, докато при елементите от тръбна рамка говорим за рамка.

Елементите от тръбна рамка с клас T30, T60 и T90, както и неотварящите се прозорци с клас F30, F60 и F90 на производителя Hörmann, могат да се монтират например в зидария, газобетон, преградна стена и бетон посредством анкериране, заваряване, завинтване или дюбелиране. От решаващо значение за задържането на касата в стената са броят и позицията на точките на свързване, както и надлежното и компетентно изпълнение на монтажа.

Също така е необходимо присъединителната фуга, пространството между стената и рамката да бъде запълнена с допуснат материал с клас A1. За да се постигне желаната степен на противопожарна защита, под рамката следва да се постави минерална вата. При алуминиевите елементи от тръбна рамка с клас T30 може да се използва алтернативно противопожарната монтажна пяна HFS и времето за запълване се съкращава значително При използването на монтажна пяна е наложително да се следи за използването на одобрена от производителя пяна, защото в противен случай удостоверението за допускане до експлоатация ще загуби валидността си.

В случай че алуминиевите елементи от тръбна рамка трябва да осигуряват защита освен от огън, също и от дим, е необходимо от едната страна да се изпълни допълнително трайно еластично уплътняване между рамката на вратата и стената.

Потенциалните рискове от допускане на грешки при монтажа на пожароустойчиви врати често се крият в монтирането на касата. Към тях се числят и неправилно или липсващо поставяне на подложки под рамката на вратата. За да остане рамката на вратата свързана със стената и да не се усуче, в точките на фиксиране между рамката и сградата трябва да са поставени устойчиви на натиск подложки. В зависимост от експлоатационните показатели на вратата подложките може да са от пластмаса, твърдо дърво, стомана или силикатни плочи. Ако касата не е монтирана перпендикулярно, крилото на вратата няма да приляга равнинно в областта на резето. По тази причина е необходимо по време на монтажа да се следи най-напред рамката да се монтира перпендикулярно и съосно от страната на пантите. След това се окачва крилото на вратата и се провежда тест за функционалност. При необходимост рамката може да се центрира спрямо крилото.

За да подкрепи своите партньори при монтажа на врати и да посочи потенциално възможните грешки, компанията Hörmann провежда обстойни семинари и обучения в рамките на предложението за повишаване на квалификацията в Академия Hörmann.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Сдружение Топливо