СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 1, 2019

През юни ще се проведе Европейска седмица за устойчивата енергия

През юни ще се проведе Европейска седмица за устойчивата енергия

Тазгодишното издание на Европейската седмица на устойчивата енергия (EUSEW 2019) ще се проведе в дните между 17-21 юни 2019 г. в Брюксел. Събитието традиционно ще събере на едно място редица публични власти, енергийни агенции, частни фирми, потребители, както и неправителствени и изследователски организации, които ще имат възможността да обменят идеи и информация за възможностите за осигуряване на чиста енергия. Основният фокус тази година е съвместното изграждане на европейското енергийно бъдеще в светлината на новите европейски цели и законодателните промени в пакета „Чиста енергия за всички европейци“. Европейската седмица на устойчивата енергия се състои от няколко събития:

Политическа конференция (Policy Conference) - Тя включва водещи фигури и разнообразна програма от сесии и странични мероприятия, целящи обсъждане и оформяне на енергийното бъдеще на Европа. Политическата конференция на EUSEW 2019 ще се проведе в Брюксел от 18 до 20 юни 2019 г. Среща на участниците в мрежата (Networking Villagе) – ключова част и продължение на Политическата конференция – мястото на общността на EUSEW за обмен на идеи. Срещата се провежда в периода на от 18 до 20 юни 2019 г. Награди за устойчива енергия на ЕС (Awards Competition) – те ще бъдат представени по време на Политическата конференция. Наградите се присъждат за изключителни иновации в областта на възобновяемата енергия и енергийната ефективност и предоставят платформа за най-добрите европейски проекти в тази област. Дни на енергията (Energy Days) - Дните на енергията се провеждат през месеците май и юни, като за включване в инициативата се приемат предложения независимо от конкретната дата, стига да е в упоменатия период. Някои от събитията са с продължителност от само няколко часа, други - цяла седмица. Ден на енергията може да се повтори и през различни дни, за да достигне възможно най-много хора.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама