СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 1, 2019

Продукти на силиконова основа за защита от Химатех

Продукти на силиконова основа за защита от Химатех

Един от основните аспекти, свързани със защитата и подобряването на качеството на строителните материали и изделия, е преустановяването на достъпа и въздействието на UV-лъчи, влага, агресивни вещества и смеси върху тях и миниминизирането на корозията им.

Фирма Химатех предлага богата гама от антикорозионни покрития, подходящи както за самостоятелна употреба, така и за нанасянето им като част от цялостна защитна система на материалите. Предлаганите от Химатех продукти на силиконова основа са високоефективно и икономически изгодно средство за защита.

За импрегниране на циментови, гипсови, керамични и метални повърхности с цел отстраняване на водопроницаемостта фирмата предлага силикатни грундове, които създават стабилна химична връзка с третирания материал, което от своя страна обуславя по-голяма механична здравина и водонепропускливост.

Стремежът за удовлетворяване на възможно най-много технически изисквания, води до създаването на високотермостабилни продукти, които съдържат цинк и алуминий с висока чистота (99,9 %).

Тези продукти са отлично решение за електрокатодна защита и едновременно с това са подходящи за третирането на мостови, пристанищни, железопътни и други транспортни съоръжения, метални строителни конструкции, енергийни и други инсталации и тръбопроводи, цистерни и резервоари.

Говорейки за продукти на силиконова основа, Химатех произвежда и антиадхезиви, прозрачни силиконови гелове и бикомпонентни пасти, подходящи за защита на електронни детайли и изолиране на електротехнически изделия, снемане на отпечатък и точна репродукция на форми, детайли и орнаменти от гипс, цимент, бетон, полимер-бетон, полимерна глина, епоксидна смола и др.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Сдружение Топливо