СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 1, 2019

Хигиенично овлажняване на въздуха с продуктите на Condair

Хигиенично овлажняване на въздуха с продуктите на Condair

Увеличаването на херметичността на конструкциите на съвременните сгради и прилагането на енергийно ефективни системи за рекуперация на топлината в много случаи изисква допълнително овлажняване на въздуха в помещенията. Оптималните стойности на въздуха за комфорт и защита на здравето са в диапазона от 21 до 22°C, а относителната влажност на въздуха – между 40 и 60%. Съществува обаче връзка между възприеманата като комфортна влажност и съдържанието на прах във въздуха в помещението. Понеже не е възможно постигане на стерилно качество на въздуха в зоните, в които пребивават хора, възниква необходимостта от подходящото овлажняване по време на отоплителния период, което води до комфортно качество на въздуха в помещенията и защита на здравето.

По отношение на изискваните стойности за минимална влажност на въздуха в зоните на комфорт се прави разграничение между теоретичното допускане и практическия опит. В DIN EN 13779 (Вентилация на нежилищни сгради) се посочва: „В диапазона на обичайните температури на въздуха в помещенията между 20°С и 26°С обикновено не възникват проблеми с комфорта, ако относителната влажност е между 30% и 70%.“ Fachinstitut Gebäude-Klima e.V. (Специализиран институт за климатизация на сгради) определя долната гранична стойност за относителната влажност на въздуха в комфортни зони на 40%, определена на база опита от гледна точка на хигиена, комфорт и производителност и широките принципи на науката и трудовата медицина.

Швейцарската компания Condair предлага множество продукти, подходящи за използване в бита, в офиси, индустрия, IT сектор и др. Безконтролното овлажняване на въздуха обаче крие опасности и затова е важно този тип системи да бъдат произведени, инсталирани и поддържани от специалисти. За всякакъв тип приложения, в които има нужда от овлажняване, можете да разчитате на продуктите на Condair, както и на професионалното отношение на представилите на марката за България, фирма Климасет. Повече информация можете да намерите в сайтовете на Condair и Климасет.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Сдружение Топливо