СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 1, 2019

ZoneTight серията на Belimо за максимална енергийна ефективност

ZoneTight серията на Belimо за максимална енергийна ефективност

Иновативната серия за регулиране на вода Zone Tight на швейцарския производител Belimo е изцяло въз основа на революционната технология, базираща се на сферичния профилиран вентил, наложил се като решение с множество предимства пред познатите седлови вентили. Профилираният сферичен вентил има прекрасни регулиращи свойства и отменя нуждата от поставяне на допълнителен стопорен вентил, тъй като самият той затваря плътно и по този начин се избягват пропуските. Без енергийните загуби от топло/студоносител и със специално разработените компактни изп. механизми с минимална ел. консумация, всички продукти от серията ZoneTight са възможно най-енергийно ефективните в своята област на приложение. Гамата обхваща зонови 2- и 3-пътни вентили, ограничители на дебит, 2-пътни независими от налягането вентили, 6-пътни регулиращи вентили. Belimo предоставя инструмент, с който може съвсем конкретно да предвидите икономията при използване на гореспоменатите решения.

Един експеримент доказва безспорно предимствата по отношение на енергийната ефективност от използването на малки зонови 2-пътни вентили Belimo ZoneTight в сравнение с масово разпространените късоходови седлови вентили с електротермични изп. механизми. Видеото с експеримента може да се намери в галерията на официалния сайт на компанията. Отчита се поведението на вентилите в процеса на отваряне и затваряне, загубите от пропуски при напълно затворени вентили и ел. консумацията в процеса на експлоатация. Седловите вентили не затварят плътно и процента на пропуските става все по-голям с времето на експлоатация – измерени са средно 63 куб. м. загуби на година само от един вентил. С термовизионна камера се отчитат значителни разходи на ел. енергия при електротермичните задвижвания, като някои от тях се нагряват до близо 60oC по време на експлоатация. Като сравнение задвижванията на Belimo за зонови приложения са с 20 пъти по-ниска ел. консумация.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама

  • Сдружение Топливо