СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 1, 2019

Опитваме се да напишем сценария на живот в нашата бъдеща сграда

Разговор с арх. Бойчо Бойчев и арх. Веселин Серкеджиев, управители на ВБ Студио

Опитваме се да напишем сценария на живот в нашата бъдеща сграда

арх. Бойчо Бойчев, арх. Веселин Серкеджиев

Арх. Бойчев и арх. Серкеджиев, в началото бихте ли представили пред читателите на Списание СТРОИТЕЛИ „ВБ Студио“? Кога основахте студиото, бихте ли споделили няколко думи за дейността и как се развивахте през годините?
Арх. Бойчев и арх. Серкеджиев: Здравейте, благодарим горещо за предоставената възможност.

“ВБ Студио” започна дейността си през далечната 2001 г. Беше интересно, че още тогава започнахме с големи и интересни проекти с чужди инвеститори. А бяхме току-що завършили образованието си архитекти. Учехме в крачка с времето и тенденциите и много работихме. С времето се натрупа и опитът. Минахме през всякакви етапи - едновременно, и се разраствахме, и се ограничавахме. Сформирахме си екип от колеги и единомишленици. Появиха се и семейни ангажименти – най-голямото щастие - децата. Нещата от живота!

Разкажете за някои интересни и предизвикателни проекти от Вашата практика. С какво обогатиха опита Ви?
Арх. Бойчев и арх. Серкеджиев: Имаме щастието да подготвяме всякакъв вид проекти. И големи по площ комплекси за ваканционен туризъм със сложна функция, и жилищни сгради, и еднофамилни къщи. Проектирали сме и малък рекламен павилион за Пловдивски панаир, вилна сграда в Русия, паметник в градска среда. Предизвикателството на нашата професия е, че всяка задача е различна - идва със своята специфика и изисквания, трябва да се влезе в темата и да се предложи добро решение. Интересно и функционално.

Всеки проект е индивидуален и все пак, ако може да обобщите някои водещи принципи в работата Ви.
Имате ли предпочитания към стилове и материали?
Арх. Бойчев и арх. Серкеджиев: Водим се от изискванията, нуждите на конкретния проект и хората, които ще го ползват. Опитваме се да напишем сценария на живот в нашата бъдеща сграда - как ще се използва и как ще се впише в средата. След това я обличаме в конструкция и материал. Мислим и върху заобикалящата среда и изискванията на мястото. Има значение къде се намира даден проект - на море, в планина или в градска среда. Или е само апартамент, на който се прави корекция или интериорен проект.

Може би с възрастта се стига до изчистване и успокояване на изразните средства в проектите. Сега си даваме сметка, че като млади архитекти бихме мислили и правили нещата по-експресивни. Сега може би присъства повече спокойствие в проектите ни. Винаги е различно.

Какво място заемат мерките за енергийна ефективност във Вашите проекти?
Арх. Бойчев и арх. Серкеджиев: Винаги сме се опитвали да се съобразяваме и да прилагаме в нашата работа изискванията за ефективно проектиране и строителство. Факт е, че те доста се промениха в последните години. От периода на нашето завършване изискванията за ефективно проектиране и строителство сигурно се завишават за трети път. Вкарват се в процеса и международни норми и изисквания, нови материали, и това е нормално. Арх. Веселин Серкеджиев премина успешен консултантски курс и се запозна отблизо с критериите по системата DGNB.

Имаме щастието да работим с добър колега по част “Отопление и вентилация и енергийна ефективност”, който следи новостите, постоянно ни предлага ефективни и добри решения и заедно постигаме добри резултати. Един от първите проекти преди години за използване на сондаж за подпочвена вода и климатизиране на административна сграда по метод “вода-вода” бе дело на архитектите на “ВБ Студио“. Тогава дори фирмите изпълнители и доставчици нямаха опит, но инвеститор бе българо-немска компания, която знаеше какво иска – имаше специфични изисквания и ние се справихме.

За един от проектите ни в Русия пък, например, имаше доста завишени изисквания, които се налагат от местните климатични условия, традиция на изпълнението и материалите.

Бихте ли очертали архитектурните тенденции при жилищните и обществените сгради?
Арх. Бойчев и арх. Серкеджиев: Сега се наблюдава засилено строителство - на жилищни сгради, комплекси, и на административни и офис площи. Строят се много магазини от различни корпоративни вериги със своите си изисквания и инженеринг.

При многофамилните жилищни сгради се налага по-качествено строителство, с добри довършителни работи и материали, завършени общи части и облагородено околно пространство. Клиентите търсят повече и го изискват от проектантите и строителите.

Тенденциите при офисните площи също – висококласови многофункционални пространства, добра инфраструктурна обезпеченост и локация с места за отдих и релакс.

В заключение няколко думи и за актуални проекти. По какво работите в момента?
Арх. Бойчев и арх. Серкеджиев: Имаме много текущи задачи. В последно време се улавяме все повече, че работим върху себе си - да станем по-добри, да забавим темпото, да отделяме повече внимание на важните ни хора. Опитваме се да намерим време за нещата, които винаги сме искали да направим и сме ги отлагали за по-натам във времето. Понякога ни се получава от първия път, понякога е по-трудно. В крайна сметка работата винаги ще я има, от нас зависи да я направим приятна и полезна за всички.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Събития

Новини

реклама