СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 2, 2019

Климасет представя методи за овлажняване на въздуха

Климасет представя методи за овлажняване на въздуха

Овлажняването на въздуха се извършва на база на следните методи – изпарение над точката на кипене, пулверизиране и изпарение под точката на кипене. Коя система ще осигури оптимални резултати зависи от конкретното приложение.

Изпарение над температурата на кипене: Благодарение на високото ниво на температурата овлажняването с пара предлага най-висока хигиенна безопасност. Проблеми могат да възникнат, ако разпределителите на парата са разположени неправилно или участъците за овлажняване не са правилно оразмерени. При много къси налични участъци за овлажняване правилният избор са многобройни системи за разпределение на пара. Благодарение на по-бързото смесване с въздуха в системата, чрез хомогенно разпределение на пара, може да се постигне намаляване на участъците за овлажняване.

Изпарение под температурата на кипене: За изпарителните овлажнители за въздух участъкът за овлажняване се определя от конструкцията. Въпреки това трябва да се внимава да не се получи микробиологично замърсяване на въздуха в системата вследствие растеж на биофилм върху изпарителните тела.

Пулверизация: Обикновените пулверизаторни овлажнители за въздух са най-голямото предизвикателство от хигиенична гледна точка. Необходимите участъци за овлажняване могат да варират. Факторите са повишаването на влажността, температурата на въздуха, скоростта на въздуха, профила на протичане и размерът на аерозолите на пулверизираната вода за овлажняване. Летливото поведение на водните аерозоли, свързаната с това ниска способност за сепарация и тяхното бавно изпаряване правят трудно определянето на участъците за овлажняване. Водата за овлажняване, замърсена микробиологично вследствие растеж на биофилм, не трябва да се използва за овлажняване на въздуха за дишане. Водните ааерозоли не трябва да бъдат подавани във въздуховодите след системата за овлажняване, тъй като там могат да кондензират и да образуват рискови за хигиената повърхности.

Ако искате да разберете кой е най-правилният метод за овлажняване за вашето приложение, можете да се обърнете към специалистите на Климасет и Condair или да посетите техните интернет страници.КЛИМАСЕТ

София 1680, Красно Село, ул. "Хубча" 24
тел.:02/ 4444216


Реклама