СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 2, 2019

ПЕРИ България участва в изграждането на Административна сграда KITE с модулно скеле PERI UP Flex

ПЕРИ България участва в изграждането на Административна сграда KITE с модулно скеле PERI UP Flex

PERI е световен лидер в производството и доставката на високотехнологични системни решения за изграждане на всякакъв тип и форма монолитни конструкции в ниското и високото строителство. С централата си във Вайсенхорн, Германия, компанията притежава 70 филиала, над 120 логистични центъра и над 150 инженерни офиса. Комплексните решения, които дава PERI, включват кофраж, скеле, компоненти и придружаващ ги инженеринг. Компанията залага на продукти отговарящи на високи изисквания за безопасност и работата с тях е лесна и бърза, за да откликне на високите очаквания от страна на инвеститори, строители, архитекти и проектанти.

Един от актуалните проекти на оживения булевард в столицата - Черни връх, е Административна сграда KITE . Изпълнена е по архитектурен проект на студио Амфион ЕООД с водещ архитект Борислав Богданов. Концепцията е развита около идеята за съчетаване на най-актуалните архитектурни тенденции и иновации с функционалност и комфорт на работната бизнес среда. Оригиналните фасадни решения създават неповторим акцент в заобикалящата градска среда, високо ниво на представителност на сградата и запомнящ се рекламен образ.

За довършването на тази впечатляваща фасада, разбира се, е необходимо сигурно и безопасно фасадно скеле по цялата височина, придружено с необходимия проект за издигането му около сградата.

Точно такова решение изготви проектантският отдел на ПЕРИ България с фасадна система PERI UP Flex. Инженерите подготвиха 3D модел на скелето с помощта на 3D чертежи на реално заснета форма на фасадната конструкция. Всеки вертикален и хоризонтален разрез беше подробно разгледан с приближаване на скелето до контура й за максимална достъпност. Подвеждането на скелето по фасадната конструкция беше едно от предизвикателствата за правилното позициониране и пасване на всички детайли.

В отдалечените зони до 8 m скелето е уширено посредством конзоли или цяла вертикална равнина. По височина над двадесетия метър скелето се прибира конзолно към фасадната конструкция, като на места тези конзоли достигат до 4 m. За тези зони бяха направени подробни статически проверки. За преразпределяне на усилията, възникващи от конзолите, се реши да се следва статическа схема проста греда чрез стъпване на скелето директно върху носещ хоризонтален елемент.

PERI е сигурният партньор при изграждане на фасади за административни, офис и жилищни сгради, съчетавайки качество на системите и обслужване през целия строителен процес от опитни експерти и професионални супервайзори - от проекта до изпълнението.Пери България

София 1000,


Реклама