СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 2, 2019

Иновативни бетониИновативни бетони

Последните деситилетия са белязани от изключителен напредък в разработването на нови продукти в бетоновата индустрия. Изследователи в университетските лаборатории непрекъ ...

Подови покрития

Всички подови настилки, представени в строителните магазини, имат различни свойства и характеристики. Съвременните подови настилки са изработени от изключително разнообра ...

Комуникации в сградната автоматизацияКомуникации в сградната автоматизация

През годините са разработени десетки протоколи за автоматизация на сградите. Някои от тях, като BACnet и LonWorks, са конструирани за почти всеки тип оборудване за автома ...Реклама