СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 2, 2019

Евродизайн Енерджи проектира и изгради фотоволтаична система в Ловеч

Евродизайн Енерджи проектира и изгради фотоволтаична система в Ловеч

От началото на март нова фотоволтаична система (20kWp) работи в Ловеч. Произведената електроенергия ще се използва за собствени нужди в цех за сладкарски изделия. Изградена е с цел намаляване на разходите за електроенергия. Очакванията са за една година системата да произведе около 25 000кВч електроенергия. Използаван е SMA smart controler, който следи и управлява консумацията на сградата, производството на фотоволтаичната система и не допуска връщане на електроенергия към електроразпределителната мрежа. Проектирането, доставката на оборудването, изграждането и пускането в експлоатация е извършено от фирма Евродизайн Енерджи. Използвано е най-високото ниво оборудване, произведено от доказани производители. Системата е изградена от 70 броя 275Wp фотоволтаични панели Luxor Solar GmbH Germany, трифазен фотоволтаичен инвертор SMA GmbH Germany, носеща конструкция K2 GmbH Germany. Предизвикателство е монтажът на конструкцията и фотоволтаичните панели върху стръмния керемиден покрив. Използвана монтажна система, произведена от фирма К2 GmbH, която има възможност за регулиране на носещия профил по височина. Изготвянето на електрическия проект и разположението на фотоволтаичните панели са съобразени с намаляване на възможните засенчвания от съществуващия комин. Системата е проектирана и изградена с възможност за бъдещо разширяване. От Евродизайн Енерджи споделят, че това е поредната централа, която проектират и изграждат за собствено потребление на произведената електроенергия. Инвестицията в подобни фотоволтаични системи прави обектите по-малко зависими от цените на електроенергията. Високият процент на задоволяване на собствените нужди (до 80% през светлата част от денонощието) осигурява бърза възвращаемост на разходите за оборудване. Такива системи са подходящи за обекти с голяма дневна консумация на електроенергия – офиси, цехове, хранителни магазини и др.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама