СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 2, 2019

Иновативни решения в пасивната пожарозащита от Кнауф

Иновативни решения в пасивната пожарозащита от Кнауф

Няма как да предотвратим започването на един пожар, но пък можем да предложим иновативни системи, които да спрат разпространението на огъня, докато бъде изгасен. Knauf FireWin е система от решения за осигуряване на пожарна безопасност, която гарантира пълна защита.

Гамата от продукти FireWin се разширява и усъвършенства с всяка изминала година. Освен че са ефективни, с тях се работи бързо и лесно. Потребителят получава решение с един продукт и спестява разходи за материали и време за монтаж. Използването на продуктите FireWin позволява по-бързо и ефективно изпълнение на изискванията за огнезащита.

Продуктите се делят на две групи: запълващи уплътнители и уплътнения за линейни фуги и отвори (за повече информация относно продуктите посетете сайта на Кнауф).

Всички те са сертифицирани, включително със сертификати за екологичност. Тествани са, съвместими и лесни за приложение. Сертификатите за екологичност доказват, че продуктите FireWin гарантират оптимален микроклимат в помещенията, което е важно не само за защитата от пожар, но и за природата, здравето и комфорта ни. Много от тях осигуряват освен огнезащита, също така и звукоизолация и въздухоплътност.

Основен принцип на Кнауф е да доставя на клиента широка гама от съвместими продукти. Тази дейност е съпътствана с безплатна консултация от компетентен специалист по противопожарна безопасност.

Компанията използва най-подходящите материали и решения за всеки обект. Отделя се и съществен ресурс за изготвянето на документацията, изпитванията и сертифициране на системите. Така се гарантира, както на хартия, така и в действителност, съответствието на всеки един строителен обект изпълнен с Knauf FireWIn, с изискванията на стандартите за противопожарна безопасност.

Когато става въпрос за пожарна безопасност, изборът на продукти за защита е от първостепенно значение. Доверете се на качеството на Knauf FireWin и изграждайте в съответствие с противопожарната безопасност.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание СТРОИТЕЛИ

още в рубриката

Новини

реклама