СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 2, 2019

В проектите си съчетаваме архитектурната идея с материали и технологии от ново поколение

Разговор с арх. Ивайло Мишев, основател и управител на архитектурно студио АТМ

В проектите си съчетаваме архитектурната идея с материали и технологии от ново поколение

Арх. Мишев, да започнем разговора с малко въвеждаща читателите информация относно студио АТМ, кратко представяне, дейност и услуги.
Архитектурно студио АТМ е основано през 1990 година с основен предмет на дейност: проектиране, инженеринг в проектирането, консултантски услуги и устройствено планиране.

Стремим се да предлагаме комплексна услуга на нашите клиенти, за да им бъдем максимално полезни и да извървим целия път с тях през избора на подходящ имот, до избора на най-дребните детайли, които завършват ансамбъла, независимо за какъв тип сграда говорим.

Екипът ни се състои от млади архитекти с иновативни виждания за архитектурата, които успешно си сътрудничат с над 30 инженерни специалиста. Екипната работа е от водещо значение, всеки има ясно определени задачи и отговорности, което позволява на машината да работи безпрепятствено.

Да преминем в детайли към работата Ви и подхода при проектиране - от какви принципи и философия се ръководите, върху какво най-често поставяте акцент; предпочитания към материали и технологични новости?
По отношение на принципите, от които изхождаме, те могат да се сведат до една формулировка – всичко е насочено към човека и неговата естествена среда, която му осигурява физически и духовен комфорт, среда, в която човек се чувства изолиран и защитен от външна намеса, но и среда, която вдъхновява и позволява на човек да разгърне потенциала си.

Във философско отношение може би е валиден принципът „Panta rhei” (всичко тече, всичко се променя”), т.е говорим за една симбиоза между архитектура, технологичните новости, материали и достижения на науката, симбиоза в основата, на която е Човекът. И в този смисъл архитектурата не трябва да бъде самоцел, а решение.

Имате богато портфолио с проекти на сгради с различно предназначение, съоръжения и индустриални обекти, интериорни проекти. Споделете за някои предизвикателни проекти от практиката Ви и интересни решения, които сте приложили.
Наистина имаме опит в проектирането на различни по своя характер, визия и предназначение сгради, всеки един проект е предизвикателство, но като най-голямо такова бих определил летищните комплекси в Бургас, Варна и в Казан, РФ и по-специално Терминал 1А, Летище Казан, РФ. При този проект се наложи да се проектира и изпълни много интересна стоманена конструкция, както и специални инсталации, които, в съчетание с архитектурния облик на сградата, допринесоха за една много висока оценка на целия проект.

Бихте ли очертали някои архитектурни и интериорни тенденции, които намирате за положителни и имат реализация в проектите Ви?
Като основни тенденции в съвременната архитектура и дизайн бих определил изчистените форми, съчетание на индустриален дизайн с естествени материали, използване на технологии, повишаващи енергийния комфорт на сградите и тяхното управление.

Естествено, че при всички наши проекти се отдава максимално внимание на архитектурната идея в съчетание с материали и технологии от ново поколение.Реклама