СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 2, 2019

Предлагаме отоплителни системи в съответствие с най-новите европейски изисквания

Разговор с Найден Василев, управител на Ви Ей Си България

Предлагаме отоплителни системи в съответствие с най-новите  европейски изисквания

Г-н Василев, представете в началото фирмата и дейността Ви.
Дейността на фирма Ви Ей Си България е инженеринг – проектиране, доставка, монтаж и сервиз на съоръжения за инфрачервено отопление, вентилация и климатизация. Имаме много изградени обекти с доволнии клиенти.

Опитът, който имаме в изграждане на инфрачервени газови отоплителни системи, е с начало 1999 г. В този период бяха първите срещи със SCHWANK. Първите оферти и проекти ги осъществявахме заедно. Участвали сме в много курсове за обучение по поректиране, изграждане, избор на съоръжения, сервиз в централата на SCHWANK в Кьолн. Изграждането на една инсталация с инфрачервено отопление изисква много опит. Не е достатъчно да се направят изчисления за топлини загуби. Необходимо е да се предвидят много детайли, които да направят инсталацията комфортна при нейната употреба. Инфрачервеното отопление е подобно на слънчевото греене. Ние всички се радваме на Слънцето, но, когато ни грее силно през август, се крием на сянка, а през зимата е слабо и се обличаме.

Бихте ли разказали повече за предлаганите от Вас продукти и системни решения, и обектите, в които се реализират успешно?
Най-важният компонент в една инфрачервена инсталация е отоплителното съоръжение. SCHWANK предлагат широка гама от инфрачервени газови нагреватели, с много висока енергийна ефективност, а през последните години инженерите на SCHWANK свързаха тези високоефективни нагреватели в единна мрежа с MODBUS система за контрол и управление чрез контролер Schwank Control Touch. Schwank предлагат високоефективни светли нагреватели модели Primo Schwank, Supra Schwank и Sport Schwank. Тези нагреватели използват патентовани технологии за получаване на висок коефициент на трансформиране на топлинната енергия в лъчиста енергия. Иновативни технологии се използват в дизайна и изработването на керамичните пластини, Делта камера за равномерно разпределение на газа по площта на керамичните пластини. Термичната изолация на гърба и страничните панели на нагревателите превръща страничните панели в допълнителна площ излъчваща лъчиста енергия. Има монтирана специална мрежа пред керамичните пластини. Тя повишава температурата в зоната на горене и повишава коефициента на трансформация.

Моделите Supra Schwank успешно работят в изградени отопленителин инсталации в над 20 стадиона за отопление на покритите трибуни - Реал Мадрид, Челси, Спартап Прага, Фенербахче.

Коментарът на техническия консултант на Челси за изградената отоплителна система на трибуните за ВИП гости е: „Резултатите от отоплението на стадиона ясно надвишават очакванията ни. Всички ВИП наистина харесаха топлината; те ценят високия комфорт, особено в студените дни.

SCHWANK предлага тръбни високоефективни нагреватели - Infra Schwank, Calor Schwank и последната разработка Delta Schwank. Всичките тръбни нагреватели имат патентовано решение за осигуряване на дълъг цилиндричен пламък по дължината на нагревателните тръби. Това решение подобрява работата на нагревателя и повишава неговата ефективност. Нагревателът DELTA Schwank е революционно решение с Blu TEK горелка и неръждаема горивна камера с висока надеждност. DELTA Schwank e нагревател с 19% по-висока лъчиста ефективност, 50% по-малко топлинни загуби от димни газове, 72% по-малка електрическа консумация.

Всички описани високотехнологични нагреватели се свързват в една управляваща система чрез MODBUS цифрова система и контролерa SCHWANK Control Touch.

Този контролер управлява и определя режима на работа на модуларните горелки в различните температурни зони по зададена температура. Контролерът се управлява с много удобен за работа сензативен екран, следи за нормалната работа на съоръженията и получава обратна информация за отклонения от зададените параметри на горелката. Например имаме подаденa искра за запалване, но няма пламък или оборoтите на захранващия вентилатор не съответстват на зададените. Може да се направи връзка с разходомера за отчитане на разхода на горива и да се установи връзка с интернет за дистанционно отчитане на параметрите и контрол на инсталацията.

Тази година въведохме в експлоатация една отоплителна високоефективна инфрачервена система в логистичен център АКСОН с площ от около 6000m2. Системата е изградена с високоефективни нагреватели 22бр. PrimoSchwank и 4 бр. Calor Schwanak и 26 бр. Eco Schwank. Управлението и контролът се осъществяват с MODBUS система и четири контролера Schwank Control Touch. С тази отоплителна система SCHWANK ние добавихме още един доволен клиент към нашата референтна листа.

Изискванията към продуктите за сградни инсталации стават все по-строги във връзка със завишените мерки за екологичност и ефективност. В този ред на мисли, как ще обновите портфолиото си, за да отговорите на новите стандарти?
Всичко описано по-горе е продиктувано от високите изисквания, които Европейският съюз налага върху производителите на съоръжения, имащи горивен процес. От друга страна трябва да се изгради единна система за сравнение и контрол на предлаганите продукти на пазара.

ErP 2018 - Какво е това? ErP означава продукти, свързани с енергопотреблението и се отнася до Директивата за екодизайна на ЕС, която се прилага от 01.01.2018 г. за газови термопомпи, устройства за топъл въздух и светли и тръбни нагреватели. Целта е трайно да се намали потреблението на енергия и ресурси от енергоемките продукти чрез интегрирана продуктова политика и да се забранят не ефективните продукти от европейския пазар.

Какво е различно от 2018 г.?
От януари 2018 г. има конкретни изисквания за светли и тръбни нагреватели, които трябва да бъдат изпълнени. Продукти, които не го изпълняват, вече не могат да бъдат пускани на пазара.

Изискванията на директивата ErP включват: Сезонна ефективност от 74% за тръбни нагреватели и дори 85% за светли нагреватели; NOx емисии на макс. 200 mg / кВтч; 3 и включва значителна продуктова документация.

Най-важната промяна се фокусира върху частичното натоварване при оценката на сезонната енергийна ефективност. Отоплителните системи работят при частичен товар през 85% от времето на отоплителния сезон. На пълна мощност се работи само в особено студени дни и представлява 15% от времето на отоплителния сезон. Оценката на сезонната ефективност при частично натоварване е 85% от времето и само 15% при пълна мощност. Получената стойност, която включва не само топлинната ефективност, но и радиационния фактор, се коригира с: Управление на устройството; Необходимостта от електрическа енергия; Възможно използване на постоянен пилотен пламък.

Как SCHWANK спазва директивата?
Всички отоплителни системи на Schwank отговарят на директивата ErP. Двата най-високоефективни продукта supraSchwank (светли нагревател) и deltaSchwank (Тръбни нагреватели) са дори по-ефективни от бенчмарка определен от Комисията на ЕС, съответно, до 99.1% и 99.0%,

Как можете да се възползвате от енергоспестяващите системи за отопление на хале?
С интелигентен режим на работа и регулиране на отоплителната система, високата енергийната ефективност на отоплителна система се задържа или повишава. Schwank Control Touch е новата напълно цифрова специално разработена система за управление на газовите горелки, която позволява работата на отоплителната система да бъде контролирана и оптимизирана от индивидуални приложения до сложни големи системи. В допълнение към високоефективните инфрачервени системи на Schwank на потребителя се дават опции за оптимизация, а грешките могат да бъдат показвани по лесен за разчитане начин и коригирани на място. В допълнение дистанционна поддръжка на системата е възможна при поискване.

Schwank Control Touch може да комуникира с различни Modbus системи и да бъде лесно интегриран в системата за управление на сградата.

DeltaSchwank е отоплителна система, която впечатлява с огромната си ефективност от 98,6% (Сезонна ефективност). Благодарение на своята пневматична връзка газ / въздух, тя позволява уникална модулационен диапазон без загуба на ефективност при частично натоварване.

Коефициент на излъчване: 83,7%*; Термична ефективностη[Therm] [Hi]: до 86,8%; η[Therm] [Hs]: до 96,3%; Сезонна ефективност: до 99,0%*.

SupraSchwank е система от висок клас, която впечатлява със своите изключителни стойности на ефективност. Благодарение на своите изолирани рефлектори и използване на най-добрите материали, тя постига огромни стойности на ефективност. В комбинация със стандартния ModBus интерфейс, той става сигурно решение за бъдещето.

Коефициент на излъчване: 82,4%*; Термична ефективностη[Therm] [Hi]: 85,6%; η[Therm] [Hs]: 95,0%; Сезонна ефективност: 99,1%*.Реклама