СТРОИТЕЛИ - строителна техника, материали, технологии, инструментигодина XVI, брой 2, 2019

Строителството с метални сгради тепърва ще набира сила

Разговор с Христо Иванов, управител на ВХВ

Строителството с метални сгради тепърва ще набира сила

Компанията ВХВ е водеща в сектор промишлено строителство. Фирмата управлява две производствени предприятия: за метални конструкции и изделия от метал в Пловдив и Глоком 98 - за производство ремонт на каросерии и шасита в с. Гложене (Тетевен).

Още от създаването си компанията се стреми да обедини най-доброто от традициите на Глоком 98 и пазарните позиции на ВХВ с глобалния опит и високите немски стандарти. ВХВ се стреми да въвежда най-добрите съвременни технологии и практики. Компанията ще продължи да инвестира в човешкия си ресурс, опазване на околната среда и природосъобразно производство.

ВХВ Пловдив разполага с близо 90 служители, които вече работят за водещата компания. Дружеството инвестира в повишаване квалификацията на работниците и служителите и въвеждане на водещи мениджмънт, производствени и бизнес практики.

С получаване одобрение за сертификация по ISO 14001 и OHSAS 18001, фирма ВХВ прекрачи важно стъпало в усъвършенстване и постигане на най-доброто. Така завърши първият и основен цикъл в превръщането на компанията в еталон за производителите на конструкции в България.


Г-н Иванов, бихте ли споделили в началото с читателите на Сп. СТРОИТЕЛИ как се развива компанията последните години? Как оценявате изминалата година?
Здравейте! Фирмата стартира като малко предприятие с едва 7 човека, през вече не толкова близката 2004-та година. Както всяко начало, не ни е било лесно - за разлика от други предприятия, наследили организационни структури от миналото, ние започнахме „на чисто”- стъпка по стъпка.

Винаги съм казвал, че зад стабилното развитие трябва да стои устойчив и разумен растеж - това правило се стремя на следвам в годините. От скромно, почти „гаражно”, производство до заводи с по няколко цеха. Сега определено мога да констатирам, че през последните 2-3 години ВХВ извървя най-сериозен път в развитието си дотук. Паралелно с поръчките за по-мащабни проекти успявахме да внедряваме все по-високите изисквания към качеството на продукцията, която произвеждаме /метални конструкции/. Неспирно и до момента върви тенденция към обучение на персонала, повишаване квалификацията за стриктно спазване на нормите и процедурите.

Изминалата година бе динамична, натоварена както откъм обеми продукция, така също и откъм събития, свързани с реализацията на мащабни монтажни работи. Именно затова от изключително значение е фактът, че представители – супервайзори на възложителите /предимно чужди компании/, определят нашето качество като водещо в бранша ни.

До този момент сме работили и работим в страни като Германия, Гърция, Македония, дори в далечна Естония. И не просто да изнасяме продукция, а поемаме и монтажната дейност там. Нивото на качество, организация на работа и капацитет, които показваме в никакъв случай не отстъпва на общоевропейските, дори смея да твърдя,че очароваме нашите партньори.

Както добре знаете, основните показатели в строителството винаги са били: Качество, цена и срок. За съжаление, в симбиозата от тези показатели инвеститорите в България рядко приемат тяхното равнопоставяне. Казвал съм го, включително и пред Вашата медия, че в настоящия момент на пазара съществуват редица субекти, които „произвеждат” метални конструкции без абсолютно никакъв контрол, без ясна дефиниция за качество и по възможно най-примитивен начин.

Смея да твърдя, че конкретно в сферата на металните конструкции за сгради липсва цялостен всеобхватен контрол от страна на надзорни и държавни институции. Липсват в документациите за приемане на обектите внедрени евро стандарти: EN 1090-за изпълнение ма метални конструкции, не се следи процесът на заваряване, антикорозионната защита и ред други основни показатели.

За мен лично е недопустимо изпълнението на метални конструкции извън оборудван и сертифициран за това завод, заваряване от неправоспособен заварчик, липса на размерен и безразрушителен контрол и др.

ВХВ е утвърдена строителна компания. Бихте ли разказали повече за някои реализирани проекти? С какви предизвикателства се справихте и се гордеете?
Да, ние присъстваме трайно на пазара на метални конструкции, участваме в процеса на проектиране, изготвяне, доставяне и монтиране на сградите. Както Ви казах – постиженията, с които можем да се похвалим, са думите изречени от нашите клиенти, от техните представители и супервайзори. Сертифицирани сме като изпълнителско ниво 3 /ЕХС 3/, което смея да твърдя при нас не е само на документ, а реално е въведено в производството ни.

Контролът в заваряването е ежедневен, извършваме вътрешен одит и използваме услугите на външни лаборатории. Започнахме да обръщаме особено внимание на покритията, сменихме няколко основни видове, като в момента работим единствено и изцяло с лидерите в световен мащаб - факт, който ни дава спокойствие и гаранция за нашето качество.

Тенденцията в световен мащаб е да се работи с покрития, антикорозионни защити, които от една страна да изпълняват нормите за екологична защита и същевременно да дават трайна гаранция. Надявам се с продукцията, която правим, да показваме това и на нашите клиенти.

Качествените кадри са от голямо значение за успешната реализация на проектите. Как се справяте с подбора на специалисти, които да притежават необходимите знания и опит за спецификата в строителния бранш?
За съжаление, настоящата ситуация в България не е никак приятна. Липсата на всякакви кадри, сравнително тежката работа и дългият период на обучения в нашата сфера обуславят нуждата сами да квалифицираме и преквалифицираме нашите служители. Младежите, които сега започват трудовата си кариера, са ориентирани към прекалено бързото кариерно развитие, техните очаквания не отговарят на подготовката им и на реалността, ето защо често изпадат в несъответствия и катаклизми. Също така, често не желаят да концентрират своята воля и усилия в конкретна област и професионално развитие.

Предприели сме политика на вътрешно фирмено обучение, мотивация и развитие. Често ние работодателите отдаваме прекалено внимание само и единствено на работната заплата, но всъщност емоционалната удовлетвореност у служителите - нашите колеги, е водещият фактор. Вече имаме традиция по отношение на социалните придобивки за служителите ни: безплатен транспорт до и от работното място, безплатен топъл обяд за всички, семейни релакс-уикенди и т.н.

Няколко думи и за бъдещата Ви работа – споделете планове или акценти, касаещи развитието Ви.
Радва ме тенденцията, с която се развива строителството с помощта на метал. Макар и бавно, инвеститорите започват да осъзнават неограничените възможности, които предлагат металните сгради пред бетона.

По-леко, по-гъвкаво, по-красиво, а защо не и по-евтино! Строителството с метални сгради тепърва ще набира сила. В този момент съумяваме да продължим тенденцията, като поставяме качеството пред цената. Мисля, че ще успеем да запазим лидерското си място.

Към настоящия момент, въпреки наличната база от над 7000 кв.м производствени помещения, започнахме мащабен нов проект, включващ заведение за обществено хранене /в което ще продължат да се хранят безплатно нашите служители/, хотелски комплекс и складово-логистична база от ново поколение. Всичко това в непосредствена близост до настоящия ни завод и на 2 км. от летище Пловдив.Реклама